อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 สังเกตยางของต้นผักบุ้งมันมีสีขาว
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ทดลองทำน้ำผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ปั่นผักบุ้งใส่น้ำสุกด้วย
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 กรองเอาแต่น้ำ

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ชิมน้ำผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพทดลองทำน้ำผักบุ้ง มิลาน : มิลานเอาผักบุ้งมาสใส่ในเครื่องปั่น ทำน้ำผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำผักบุ้งลวดจิ้มน้ำพริกกะปิ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันลวกผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ชิมผักบุ้งลวกจิ้มน้ำพริกกะปิ
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพกิจกรรม Cooking ลวกผักบุ้งจิ้มน้ำพริก เท็ดดี้ : เท็ดดี้กำลังตำน้ำพริกกับผักบุ้งลวก
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพตกแต่งกระถางปลูกต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ตักดินใส่กระถางของตนเอง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ใส่เมล็ดผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกการปลูกต้นผักบุ้ง ถิรวัฒน์ : น้องภูมิกำลังปลูกผักบุ้ง ปลูกในกระถาง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกการปลูกต้นผักบุ้ง มีอา : หนูกำลังปลูกผักบุ้งในกระถางสีส้ม
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกการปลูกต้นผักบุ้ง ณมล : หนูปลูกผักบุ้งนอกห้องเรียน

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกการปลูกต้นผักบุ้ง ไพลิน : หนูกำลังตักดินใส่กระถางและหนูก็หยิบเมล็ดใส่
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานวาดภาพบันทึกการปลูกต้นผักบุ้ง แสนดี : หนูกำลังตักดินใส่กระถางตัวเอง แล้วก็เอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไป
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพบันทึกการเจริญเติบโตต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แบบบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง - ทิง

Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แบบบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง - จินนี่
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แบบบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง - แม๊กซ์
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 แบบบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง - ภคณัท
Project Approach เรื่อง ผักบุ้ง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของผักบุ้งไทย-ผักบุ้งจีน

BACK TO TOP