อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สืบค้นหาข้อมูลผักบุ้งโดยช่วยกันคิดพิมพ์คำว่า ผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ช่วยกันเปิดหาข้อมูลคำว่าผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สำรวจต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  วากภาพผักบุ้งดูของจริง

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สำรวจลำต้นของผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สำรวจเมล็ดของผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ปลูกต้นผักบุ้งโดยการใช้ผ้าใยสังเคราะห์
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ปลูกต้นผักบุ้งโดยการใช้ดิน

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพปลูกผักบุ้งโดยใช้ดิน ถิรวัฒน์ : ภูมิได้ปลูกผักบุ้งต้องโรยเมล็ดลงไปในดิน แต่ว่าเราต้องตักดินใส่กระบะให้เต็มก่อน และต้องรดน้ำด้วย
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพปลูกผักบุ้งโดยการปักชำ รีญา : นี่คือผักบุ้งเราเอาลำต้นของผักบุ้งมาปักลงดินและมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้น
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานวาดภาพเพราะเมล็ดผักบุ้งโดยใช้ใยสังเคราะห์แทนดิน ดอลลาร์ : หนูปลูกผักบุ้งแบบไม่มีดินหนูใช้ช้อนตักเมล็ดลงไปในรูที่ผ้าใยสังเคราะห์และใส่น้ำลงไปด้วย
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ มิลาน : ผักบุ้งไทยมันเลื้อยอยู่ในน้ำเรียกว่าบุ้งนา

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ อัน : ผักบุ้งจีนปลูกที่ดินใบยาวๆแหลมๆ
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานติดเศษวัสดุวาดภาพต่อเติม “ผักบุ้ง”ชนิดต่างๆ เปตอง : ผักบุ้งไทยมันเลื้อยอยู่บนดินมีดอกสีม่วง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ทดลองปลูกผักบุ้ง ช่วยกันดูแลรดน้ำ
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  คาดคะเนและนับจำนวนเมล็ดผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  สังเกตการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้ง

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  พิมพ์ลายใบของผักบุ้งด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานพิมพ์ภาพใบผักบุ้งด้วยสีน้ำของพริม
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานพิมพ์ภาพใบผักบุ้งด้วยสีน้ำของภคณัท
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง จินนี่ : ผักบุ้งจีนปลูกในดินมีใบยาวๆ

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง ณมล : ผักบุ้งไทยลำต้นมันสีน้ำตาลดอกมีสีขาวกับสีม่วง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานปั้น “ผักบุ้ง”ด้วยดินน้ำมันโดยสังเกตจากของจริง เบเน่ : ผักบุ้งไทยลำต้นสีน้ำตาลใบสั้น
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ประดิษฐ์เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผักบุ้ง
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” พงษ์ : เครื่องขุดดิน

Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก เท็ดดี้ : พลั่วพรวนดินบนต้นไม้
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก ทิง : เสียมขุดดิน
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” นโม : บัวรดน้ำ
Project Approach เรื่อง“ผักบุ้ง”  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ระยะที่ 2 (1)  ปีการศึกษา 2561  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้น “ผักบุ้ง” มีอา : เครื่องพ่นน้ำต้นผักบุ้ง

BACK TO TOP