อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำป้ายนิเทศเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เสร็จแล้วครับ/ค่ะข้อดีข้อเสียของรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 แต่งเพลง และคิดท่าทางประกอบเพลงกับครูเอ๋
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เพลง รถตำรวจ

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ออกแบบ รถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ใช้กล่องกระดาษทำเป็นตัวรถครับ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทากาวแล้วติดกระดาษสีขาว
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 แล้วทาสี

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ส่วนหัวรถกระบะก็ทำเหมือนกัน
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทาสีเทา
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ช่วยกันจำลองรถกระบะครับ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทาสีครับ

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ช่วยกันครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เสร็จแล้วค่ะ/ครับ รถกระบะตำรวจจำลอง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำป้ายเชิญชมนิทรรศการ รถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เสร็จแล้วครับ/ค่ะ

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำบัตรเชิญชมนิทรรศการให้ผู้ปกครองครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ผลงานค่ะ/ครับบัตรเชิญชมนิทรรศการรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ทำของที่ระลึก
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 เสร็จแล้วของที่ระลึก

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ประดิษฐ์ไซเรนกันค่ะ/ครับ

BACK TO TOP