อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นรถตำรวจแบบต่างๆแล้วเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นดินน้ำมันรูปตราสัญลักษณ์รถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ประดิษฐ์รถจักรยานยนต์ตำรวจครับ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่สัมพันธ์กัน

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 คู่กันครับรถตำรวจทางหลวง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ทำบอร์ดแยกประเภทรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพแล้วนำรถตำรวจแบบต่างๆมาติดแยกประเภท
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานเสร็จแล้วครับ

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน จำลองส่วนต่างๆของรถตำรวจ ติน:ประตูรถของตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน จำลองส่วนต่างๆของรถตำรวจ เนตั้น:ท่อไอเสียของรถมอเตอรไซค์ตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน จำลองส่วนต่างๆของรถตำรวจ แมท:ล้อรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพตราสัญลักษณ์ตำรวจท่องเที่ยว

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ ซันซัน:รถกระบะ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ เอลลี่:รถเก๋งตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ

BACK TO TOP