อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 แยกประเภทยานพาหนะ ทางบก ทางอากาศ ทางเรือ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพเสร็จแล้วครับนำมาติดบอร์ดครับ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 เสร็จแล้วค่ะบอร์ด ยานพาหนะ เพื่อเรียนรู้ รถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำ Web สิ่งที่เด็กๆสงสัย อยากรู้ เกี่ยวกับ “รถตำรวจ”

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมกลุ่ม สร้างถนนให้รถตำรวจวิ่ง ชื่อกลุ่ม“ตำรวจโฮม”
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมกลุ่ม สร้างถนนให้รถตำรวจวิ่ง กลุ่ม “คนขับรถตำรวจ”
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมกลุ่ม สร้างถนนให้รถตำรวจวิ่ง กลุ่ม “สน”
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานกลุ่ม สร้างถนนให้รถตำรวจวิ่ง ชื่อกลุ่ม“ตำรวจโฮม”

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงาน กลุ่ม “ คนขับรถตำรวจ”
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงาน กลุ่ม “สน”
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองวิ่งบนถนนที่แต่ละกลุ่มเป็นผู้สร้างถนน
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองวิ่งบนถนนที่แต่ละกลุ่มเป็นผู้สร้างถนน

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เด็กๆสำรวจ สัมผัส รถตำรวจของจริงกันอย่างสนุกสนานและสนใจกันทุกคน
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 สัญลักษณ์ของตำรวจ เรียกว่า พระแสงดาบเขน
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 พูดคุยถามตอบในสิ่งที่สงสัยและอยากรู้

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจป้ายทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากของจริง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพจากของจริง

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆและครูขอขอบคุณท่านผู้ปกครองของ ด.ช. ภูเมธ(โฮม)และคุณตำรวจจากสถานีทองหล่อที่มาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับรถตำรวจครับ/ค่ะ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นข้อมูลจาก Internet เกี่ยวกับสัญญาณไฟวับวาบบนหลังรถตำรวจและรถฉุกเฉิน
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ ซันซัน:รถตำรวจมีสีบรอนซ์ มีแสงวับวาบสีแดงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพเครื่องหมายพระแสงดาบและโล่เขน

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพโดยดูรถตำรวจของจริง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพโดยดูรถตำรวจของจริง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพโดยดูรถตำรวจของจริง
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ เอลลี่:รถตำรวจมีไฟหน้า และไฟหลัง มีไฟไซเรนสีแดงมีเสียง

Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ
Project Approach เรื่องรถตำรวจ ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2561 ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจ

BACK TO TOP