อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เขียนชื่อตนเองลงในกระดาษสีแล้วนำมาติดบนแผ่นกราฟ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เลือกเรื่องที่อยากเรียน Project Approach
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆได้ทำกราฟแผนภูมิ เลือกเรียนเรื่องที่สนใจและอยากรู้ คือ “รถตำรวจ”
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ รถตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ช่วยกันทำบอร์ด “คำที่เด็กๆรู้จักเกี่ยวกับรถตำรวจ”
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ติดบอร์ดคำที่รู้จัก
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพและเล่าเรื่องจากประสบการณ์เดิม รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  พิมพ์ภาพรูปทรงต่างๆจากไม้บล็อก

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  วาดภาพด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  พิมพ์ภาพรูปทรงต่างๆจากไม้บล็อก
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมัน

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ติดปะเศษวัสดุตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อตัวต่อเป็นรถตำรวจจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจครับ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ต่อรถกระบะของตำรวจครับ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ต่อรถตำรวจด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ ซันซัน:รถกระบะของตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ต่อรถตำรวจด้วยเลโก้ บัซเจต:รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ต่อรถตำรวจด้วยเลโก้ นานะ:รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ต่อรถตำรวจด้วยเลโก้ เกรซ:รถตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ต่อรถตำรวจด้วยพลาสติกสร้างสรรค์ นกฮูก:รถมอเตอร์ไซค์
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน พิมพ์ภาพรูปทรงต่างๆจากไม้บล็อก ของขวัญ: รถตำรวจมีล้อ มีประตู มีหลังคา มีตัวรถ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมกลุ่ม ทำบอร์ดร่วมกัน
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมกลุ่ม เล่าเรื่องรถตำรวจให้เพื่อนๆฟัง(ปก)

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมกลุ่มทำงานร่วมกัน
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เล่าเรื่องรถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมกลุ่ม ทำงานร่วมกัน
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เล่าเรื่องจากประสบการณ์เดิม รถตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  กิจกรรมกลุ่ม
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เล่าเรื่องจากภาพ ประสบการณ์เดิม รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมรถตำรวจ เบรน:รถตำรวจขับจับผู้ร้ายได้ รถตำรวจเป็นรถตู้
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมรถตำรวจ เอลลี่:รถตำรวจคนขับรถเป็นตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมรถตำรวจ แมท:รถตำรวจมีที่ขังโจรข้างหลังรถ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมรถตำรวจ อินต้า:รถตำรวจมีอุปกรณ์อยู่ในรถ มีกุญแจมือ มีนกหวีดด้วย
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมรถตำรวจ ทิกเกอร์:รถตำรวจไปจับผู้ร้าย มีตราสัญลักษณ์ตำรวจอยู่ประตูรถ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ โฮม:รถตำรวจเหมือนรถยนต์ แต่ว่ารถตำรวจทีหวอ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ เลโอ:รถตำรวจจะเข้าไปที่จอดรถ รถตำรวจคันใหญ่
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ ชิน:รถตำรวจวิ่งจับผู้ร้ายบนถนน รถตำรวจมีไฟอยู่ข้างบน หลังคารถไฟสีแดง 191 เป็นเบอร์สถานีตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ เนตั้น:รถตำรวจไปช่วยจับผู้ร้าย
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ แมกซ์:รถตำรวจมีไฟตรงข้างบน สถานีตำรวจมีรถตำรวจจอดอยู่

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพประสบการณ์เดิม เรื่อง รถตำรวจ ติน:ฝนตกลงมา รถตำรวจวิ่งอยู่บนถนน เปิดไฟด้วย ถ้าไม่เปิดไฟจะไปชนต้นไม้
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม เอญ่า: รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ลีออง:รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม อันดา:รถตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม ปุณณ์:รถตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน วาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิม รถตำรวจ ตาล:รถตำรวจมีหวออยู่ข้างบนหลังคารถ มีตำรวจอยู่ในรถ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม 1 รถตำรวจ ผู้ร่วมงาน อันดา ซันซัน บัซเจต
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม 2 รถตำรวจ ผู้ร่วมงาน เนตั้น เลโอ ลีออง แมกซ์ เบรน

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม กลุ่ม 3 รถตำรวจ ผู้ร่วมงาน ติน แมท โฮม นกฮูก อินต้า
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ชนิดของผลงาน กิจกรรมกลุ่ม 4 รถตำรวจ ผู้ร่วมงาน เอญ่า นานะ ปุณณ์ เกรซ ของขวัญ เอลลี่ ตาล

BACK TO TOP