อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆสมมติตนเองเป็นรถตำรวจแล้วขับไปตามจังหวะช้า เร็ว หยุด เด็กๆชอบสนุกสนานในกิจกรรมดี
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สมมติตนเองเป็นรถตำรวจคันใหญไปพร้อมกันกับเพื่อนๆตามจังหวะช้า เร็ว หยุด
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สืบค้น ความหมายของคำ เกี่ยวกับรถตำรวจ ในหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สืบค้นรูปรถตำรวจแบบต่างๆ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพรถตำรวจจากรถตำรวจจำลอง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  พิมพ์ภาพล้อรถตำรวจจำลอง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพรถตำรวจจากรถตำรวจจำลอง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพรถตำรวจจำลอง

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพรถตำรวจจำลอง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพรถตำรวจด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน เขียนคำที่มีพยัญชนะต้น “ร”
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน เขียนคำที่มีพยัญชนะต้น “ร”

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสังเกตจากรถตำรวจจำลอง เบรน:รถตำรวจมีประตูให้ตำรวจเข้า มีเก้าอี้อยู่ข้างในและก็มีพวงมาลัย
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสังเกตจากรถตำรวจจำลอง โฮม:รถตำรวจมีล้อรถ มีหวอ มีล้อ 4 ล้อ รถตำรวจวิ่งอยู่บนถนนวิ่งไปสถานีตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสังเกตจากรถตำรวจจำลอง อินต้า:รถตำรวจมีไฟหน้า ไฟหลัง มีวี้หว่อ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสังเกตจากรถตำรวจจำลอง ตาล:รถตำรวจมีหลังคามีประตู รถตำรวจจับผู้ร้ายขึ้นรถ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติดปะเศษวัสดุตามใจชอบ ติน:รถตำรวจมีประตู มีล้อ 4 ล้อ มีหวอบนหลังคารถ มีเสียงดัง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติดปะเศษวัสดุตามใจชอบ แมท:รถตำรวจคันใหญ่มีล้อ มีหน้าต่าง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ติดปะเศษวัสดุตามใจชอบ ลีออง:รถตำรวจมีหวอ มีหน้าต่าง มีล้อ รถตำรวจเอาไว้จับโจร
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจด้วยสีน้ำ ปุณณ์:รถยนต์ตำรวจมีวี้หว่อออยู่บนหลังคา มีล้อ 4 ล้อ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจด้วยสีน้ำ นกฮูก:รถบรรทุกตำรวจมีล้อ มีกระจก
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจด้วยสีน้ำ นานะ:รถตำรวจ รถกระบะมีไซเรนข้างบนหลังคา มีบอกให้รถคันอื่นหลบไปก่อน
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน พิมพ์ภาพล้อรถตำรวจจำลอง แมกซ์:รถตำรวจวิ่งที่ถนนไม่มีลาย
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพรถตำรวจด้วยสีน้ำ เลโอ:รถบรรทุกตำรวจ มีกรงขังผู้ร้ายสีดำ และมีหวอ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน วาดภาพสังเกตจากรถตำรวจจำลอง เนตั้น: รถตำรวจมีไฟหลังรถตำรวจมีไฟวี้หว่อ มีล้อ 4 ล้อ มีกระจกหน้าต่าง
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน พิมพ์ภาพล้อรถตำรวจจำลอง ทิกเกอร์: ล้อรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีลาย รถตำรวจสีดำ มีจุดเล็ก
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ ซันซัน:รถกระบะตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ บัซเจต:รถกระบะตำรวจ

Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ อันดา:รถยนต์ตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ ของขวัญ:รถยนต์ตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ ชิน:รถตู้ตำรวจ
Project Approach เรื่อง “รถตำรวจ” ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ชนิดของผลงาน ออกแบบและประดิษฐ์รถตำรวจ เอลลี่:รถยนต์ของตำรวจ

BACK TO TOP