อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อกำลังสนใจซักถามน้องสลิลถึงประวัติของไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องธนินรดากำลังเล่าถึงผลงานของตนเองให้คุณแม่และคุณยายฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังคิรินเล่าเกี่ยวกับเครื่องทำไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องเพิร์ลกำลังชักชวนคุณพ่อคุณแม่เล่น DIY Colorful Ice Ceram Sensory Bin

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องณาระกำลังเล่านิทานที่ตนเองแต่งร่วมกับเพื่อนๆให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจฟังน้องปั้นอธิบายถึงประวัติของไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อสนใจดูน้องปัณณ์เล่นภาพตัดต่อที่ทำมาจาก ไม้ไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณแม่สนใจฟังน้องปุญญ์อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับประเภทของไอศกรีม

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อคุณแม่กำลังซักถามน้องพีทถึงวิธีการทำไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องไอน้ำกำลังเล่นบทบาทสมมติร้านขายไอศกรีมให้คุณพ่อคุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อคุณแม่กำลังสนใจในผลงานของน้องปุญปุญ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องโชกุนกำลังอธิบายถึงประเภทของไอศกรีมให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องมายชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูเพลงไอศกรีมที่แต่งร่วมกับเพื่อน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องมาวินชี้ชวนให้คุณพ่อคุณแม่ดูผลงานที่ตนเองประดิษฐ์จากไม้ไอศกรีม
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 น้องมีนากำลังอธิบายถึงวิธีการทำภาพตัดต่อจากไม้ไอศกรีมให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผลงานการการจัดนิทรรศการ โปรเจคเรื่องไอศกรีม

BACK TO TOP