อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ทดลองทำไอศกรีมผัดโดยใช้เครื่องทำไอศกรีมผัดสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจลักษณะของถุงและกระเป๋าเก็บความเย็นแบบต่างๆ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันปั้นแป้งโดว์เพื่อนำไปจำลองเป็นไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการใช้กล่องใส่ไอศกรีมประกอบการเคลื่อนไหว

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันผสมสีแดงกับสีขาวให้เป็นสีของไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี่
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจจำลองไอศกรีมโดยใช้ลูกโป่ง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทาสีน้ำลงบนกล่องกระดาษเพื่อนำไปจำลองทำเป็นร้านขายไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจัดร้านขายไอศกรีมพื่อเล่นบทบาทสมมติ

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่นบทบาทสมมติเป็นร้านขายไอศกรีมมี ผู้ซื้อ ผู้ขาย
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจทำบัตรเชิญคุณพ่อคุณแม่เพื่อมาเยี่ยมชม Project Approach เรื่องไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ภาพตัดต่อด้วยไม้ไอศกรีมของแอลลี่
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ภาพตัดต่อด้วยไม้ไอศกรีมของธนินรดา

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานประดิษฐ์ภาพตัดต่อด้วยไม้ไอศกรีมของไอน้ำ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการ ณาระ: ผีเสื้อ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆตามจินตนากาณ สสิล : กระต่ายกำลังเดินเล่น

BACK TO TOP