อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจสังเกตการทำงานของเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ ระหว่างทัศนศึกษาร้านบ้านก้ามปู
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจซักถามวิทยากรถึงอุปกรณ์ของเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันตักน้ำแข็งใส่ในเครื่องทำไอศกรีม homemade แบบใช้น้ำแข็งและเกลือ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันคนส่วนผสมที่จะทำไอศกรีมวานิลาโดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำ

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ คิริน : คิรินยืนดูถังปั่นไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณปาริชาต นคราวัฒน์ ผู้ปกครองเด็กชายปพน (ปัณณ์)ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการสอนเด็กๆทำไอศกรีมหลอด โดยใช้เครื่องทำไอศกรีมหลอด
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมที่ตนเองไปสืบค้นมาจากที่บ้าน
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจสำรวจภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมว่าทำมาจากอะไร สังเกตป้ายบนภาชนะที่ใช้ใส่ไอศกรีมว่ามีอะไรเขียนไว้บนนั้นบ้าง เช่น ความจุ ขนาด ส่วนผสม

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของไอน้ำ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของฮีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของมาวิน

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของณัฎฐ์ฌญา
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพไอศกรีมโดยใช้ถ้วยกระดาษของอเล็กซ์
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 รับประทานไอศกรีมกับส่วนประกอบอื่นๆเช่น cone ขนมปัง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการจำลองไอศกรีมโดยใช้วัสดุต่างๆของเพิร์ล

BACK TO TOP