อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ตุณพิลิปดา ตระกูลสันติรัตน์ ผู้ปกครองเด็กชายชวกร (คิริน)ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการสอนเด็กๆทำไอศกรีมเชอร์เบท โดยใช้ผลไม้ต่างๆเป็นส่วนผสม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ สลิล: สลิลได้ทำไอศกรีมเชอร์เบทใส่แอปเปิ้ลสีเขียว ราสเบอร์รีสีแดง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ณาระ: คุณแม่ของคิรินมาทำไอศกรีมเชอร์เบทใส่ผลไม้
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกตลักษณะของไอศกรีมผง

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันคนไอศกรีมผงให้ผสมกับน้ำอุ่นสังเกตการเปลี่ยนแปลง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันเทไอศกรีมผงที่ผสมน้ำแล้วลงในเครื่องทำไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ พรีม: พรีมได้คนไอศกรีมผง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สังเกตเปรียบเทียบความเหมือน-ความต่างของไอศกรีมกับน้ำแข็ง

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ บีม : คนกำลังเดินขึ้นรถไฟ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ มาย : ท้องฟ้าอยู่ที่บ้านของมาย
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ ปุญญ์ : ก้อนเมฆอยู่ที่ท้องฟ้า

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ แอลลี่ : คนถือไอศกรีม พอไม่ทานมันจะละลาย
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ ปุญปุญ : ผีเสื้อกำลังไปดุดน้ำหวานจากดอกไม้
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ โชกุน : โชกุนกำลังทานไอศกรีมอยู่ที่ร้านไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสีน้ำโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆ ปัณณ์ : ไดโนเสาร์กินใบไม้

BACK TO TOP