อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณนิมณิชา กรรณเลขา (ครูนิม)จากบริษัท เอ็นทูไอซ์ จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันสอนทำไอศกรีมและเบเกอรี่ มาให้ความรู้กับเด็กๆรวมถึงตอบคำถามที่เด็กๆ สงสัยเกี่ยวกับไอศกรีม ลักษณะของไอศกรีม วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำไอศกรีม รวมทั้งสอนเด็กๆทำไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี่
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ธนินรดา : จีจี้ได้ทานไอศกรีมสตรอว์เบอร์รี่ใส่โคน คุณครูนิมมาทำให้จีจี้ทาน
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ไอน้ำ : ไอน้ำได้คนสตรอว์เบอร์รี่กับคุณครูนิม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 คุณสุรชัย เสริมเกษมสิน เจ้าของร้านไอศกรีมหม้อไฟยศเส ได้มาสอนเด็กๆทำไอศกรีมนม พร้อมทั้งแนะนำวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำไอศกรีม รวมทั้งขั้นตอนการทำไอศกรีม

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ บีม : บีมยืนดูเครื่องทำไอศกรีมกำลังปั่นไอสกรีมอยู่
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ มาวิน : คุณลุงโชมาสอนทำไอศกรีม ไอศกรีมต้องใส่นมด้วย
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ตุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ ผู้ปกครองเด็กชายธีธัช (อเล็กซ์)ได้มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยการสอนเด็กๆทำไอศกรีมผสม ซึ่งเป็นไอศกรีมประเภทที่ 3 ที่เป็นไอศกรีมที่มีการเติมผลไม้ชนิดต่างๆลงไป
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจทดลองเรื่องคุณสมบัติการละลายง่ายของไอศกรีม โดยนำไอศกรีมตั้งทิ้งไว้

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำไอศกรีมที่ละลายไปแช่ในน้ำแข็งตามวิธีที่เพื่อนๆช่วยกันเสนอ เพื่อให้ไอศกรีมแข็งตัวเหมือนเดิม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจนำเศษวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์จำลองเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการนำเศษวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์จำลองเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไอศกรีม มีนา : ถังเอาไว้ใส่ไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการนำเศษวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์จำลองเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไอศกรีม เพิร์ล : ใบพัดเอาไว้สำหรับหมุนทำไอศกรีม

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจสร้างภาพโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆตามใจชอบ คิริน : คิรินกำลังอยู่ในบ้าน บ้านมีหลังคาเอาไว้กันฝน
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆตามใจชอบ ปัณณ์ : ชิงช้าให้ปัณณ์นั่ง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆตามใจชอบ อเล็กซ์ : ขอนไม้อยู่ที่โยโย่แลนด์ศรีนครินทร์

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้ไม้ไอศกรีมขนาดต่างๆตามใจชอบ ริโก้ : ม้า
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 สนใจวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี สังเกตผลที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี สังเกตผลที่เกิดขึ้น ณัฎฐ์ฌญา : บ้านของจีจี้มีหลังคาเอาไว้กันฝน
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยน้ำแข็งสี สังเกตผลที่เกิดขึ้น ฮีม : ฮีมถือไอศกรีม

BACK TO TOP