อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 คุณชุณัฐนันท ขันธมาลา ผู้ปกครองเด็กชายอคร (ฮีม) มาร่วมกิจกรรมผู้ปกครองมีส่วนร่วม โดยสอนเด็กทำไอศกรีมนมสด
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ คิริน : คุณแม่ของฮีมมาสอนคิรินกับเพื่อนทำไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ปั้น : ปั้นได้ตักน้ำตาลทราย แล้วปั้นก็ได้ปั่นไอศกรีมด้วย
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 สนใจสำรวจลักษณะส่วนประกอบของอุปกรณ์ในการทำไอศกรีม

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ร่วมกิจกรรม Cooking โดยการช่วยกันทำ“ไอศกรีมมะพร้าวนมสด”
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 สนใจสังเกตการทำงานของเครื่องทำไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ เพิร์ล : เพิร์ลกำลังกดปุ่มเครื่องทำไอศกรีมกับณาระ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ โชกุน : โชกุนกำลังเทนมทำไอศกรีมมะพร้าวใส่นม

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 สนุกกับการเล่น DIY Colorful Ice Ceram Sensory Bin
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 สนใจสำรวจ สัมผัสวัสดุธรรมชาติที่นำมาทำกระทงเช่นใบเตย ดอกไม้ ใบตอง หัวปลี ฯลฯ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทำกระทงจากต้นผักตบชวา
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังทดลองนำกระทงที่ทำมาลอยในสระน้ำจำลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 เด็กๆกำลังประดิษฐ์กระทงโดยใช้โคนใส่ไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระทงด้วยโคนใส่ไอศกรีมของ ปุญปุญ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระทงด้วยโคนใส่ไอศกรีมของ ธนินรดา
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระทงด้วยโคนใส่ไอศกรีมของปุญญ์

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กระทงด้วยโคนใส่ไอศกรีมของปัณณ์
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 สนใจสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีมตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม บีม : บ้านของคุณปู่อยู่ที่สิงห์บุรี
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม ณาระ : ผีเสื้อบินไปหาดอกไม้

Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม พรีม : คุณแม่ไปนอนหลับที่เตียง
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม แอลลี่ : หนอนอยู่ที่บ้านของแอลลี่
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม ณัฎฐ์ฌญา : นก 2 ตัวบินเล่นอยู่บนท้องฟ้า
Project Approach เรื่อง ไอศกรีม ระยะที่ 2  สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพโดยใช้โคนไอศกรีม มาย : ดอกไม้อยู่ที่บ้านมาย

BACK TO TOP