อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆกำลังเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจเลือกเรียนในการเรียนรู้แบบ “Project Approach”โดยติดชื่อตัวเองลงบนแผนภูมิ
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆกำลังวาดภาพประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม”ด้วยสีไม้ สีเทียน สีเมจิก
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเทียน สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” คิริน : คิรินเคยทานไอศกรีม มันมีหลายรส
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเทียน สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” มาย: มายไปซื้อไอศกรีมรสแตงโมกับคุณแม่

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเทียน สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” ปัณณ์ : ที่เซเว่นมีไอศกรีมรสช็อกโกแลตขาย
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้ สีเทียน สีเมจิก ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” ปุญญ์ : ปุญญ์ไปทานไอศกรีมที่เกตเวย์
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  เด็กๆกำลังวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม”
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” ปั้น : ปั้นเคยทานไอศกรีมรสสตรอว์เบอร์รี่อยู่ในโคนยาว

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” แอลลี่:คุณแม่พาแอลลี่ไปทานไอศกรีมมันเย็น
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” ธนินรดา : จีจี้เคยไปซื้อไอศกรีมรสมะนาวที่เซเว่น
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” เพิร์ล : เพิร์ลเคยทานไอศกรีมช็อกโกแลต มันหวานอร่อยมาก
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” ณัฏฐ์ฌญา : คุณแม่ไปซื้อไอศกรีมที่บิ๊กซี

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  เด็กกำลังสนใจปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม”
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” มีนา : คุณแม่เคยพามีนาไปทานไอศกรีมรสมะนาว
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นดินน้ำมันประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ“ไอศกรีม” มาวิน : คุณแม่พามาวินไปทานไอศกรีมที่อีสต์วิลล์
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม”

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อเศษวัสดุต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” โชกุน : โชกุนเคยไปซื้อไอศกรีมที่โลตัส
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม”
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” พีท : รถขายไอศกรีมไปขายที่หน้าบ้านพีท มีคนขายไอศกรีม
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” ณาระ : ณาระเคยทานไอศกรีมโคนของวอลล์

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” ไอน้ำ : ไอศกรีมโคนรสวนิลากับสตรอว์เบอร์รี่
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์และตัวต่อต่างๆประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” บีม : รถขายไอศกรีมวอลล์
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม”
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อไม้บล็อกประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ “ไอศกรีม” ปุญปุญ : ไอศกรีมแท่งเรนโบว์

BACK TO TOP