อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจสำรวจลักษณะ ชิมรสชาติ และดมกลิ่น ของไอศกรีมแล้วบอกว่าเป็นอย่างไร
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานจากการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ แอลลี่ : แอลลี่ทานไอสกรีมมันหวานแล้วก็เย็นเหมือนน้ำแข็ง
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  เด็กและครูร่วมกันสืบค้นหาความหมายของไอศกรีมในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ชี้ชวนกันดูประเทศจีนบนลูกโลกซึ่งเป็นประเทศต้นกำเนิดของไอศกรีม

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับไอศกรีมจากคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ฮีม ได้นำไอศกรีมแบบต่างๆเช่น ไอศกรีมแท่ง ไอศกรีมโคน ไอศกรีมถ้วย มาให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ และชิมรสชาติ
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจเล่นเกมศึกษาโดยการใช้ไม้ไอศกรีมเรียงตามแบบโดยมีครูคอยให้คำแนะนำ
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจวาดภาพไอศกรีมโดยดูของจริงประกอบการวาด

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานจากการวาดภาพไอศกรีมจากการสังเกตของจริง พีท :ไอศกรีมมันละลายได้มีฝาปิดด้วยไม่ให้ไอศกรีมละลาย
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานจากการวาดภาพไอศกรีมจากการสังเกตของจริง มาวิน : มาวินยืนดูไอศกรีมกับแอลลี่ไอศกรีมมันเย็น มันละลายได้
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานจากการวาดภาพไอศกรีมจากการสังเกตของจริง ไอน้ำ : ไอศกรีมจับแล้วมันเย็นมาก แล้วมีกลิ่นหอม
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานจากการวาดภาพไอศกรีมจากการสังเกตของจริง ณัฏฐ์ฌญา : จีจี้เห็นไอศกรีมมันละลายได้

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง พีท : มีคนอยู่ในบ้าน
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง สลิล : ดอกกุหลาบสีแดง
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง ปัณณ์ : เครื่องบิน

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง ปั้น : รถยกเอาไว้ยกรถเวลาตกหลุม
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์ไม้ไอศกรีมเป็นสิ่งต่างๆตามจินตนาการของตนเอง ธนินรดา : ดอกไม้
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม ริโก้ : ริโก้ ผีเสื้อ

Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม คิริน : รถของคิรินจอดอยู่ที่บ้านของคิริน
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม สลิล : นกบินไปกินน้ำหวาน
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม ฮีม : ฮีมกำลังเดินกลับบ้าน
Project Approach เรื่อง ไอศครีม ระยะที่ 2 (1) สืบค้น ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3  ปีการศึกษา 2561  สนใจติดปะไม้ไอศกรีมแล้ววาดต่อเติม มีนา : มีนากำลังเดินดูดอกไม้

BACK TO TOP