อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ต้าเล่าเกี่ยวกับผลงานการปั้นช้างด้วยดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ธิธัญเล่าผลงานการประดิษฐ์ช้างด้วยเศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ริต้าเล่าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของช้างและต้นตะกูลของช้าง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เชาหลันร้องเพลงช้างและชักชวนคุณพ่อ คุณแม่เต้น

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 วันสุข เชาหลันและคุณครูกำลังเต้นเพลงช้างให้คุณพ่อ คุณแม่ดู
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 มาร์วินพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างช้างเอเชียกับช้างแอฟริกา
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เตโต้พูดคุยเกี่ยวกับส่วนประกอบของช่างให้คุณพ่อและพี่มาร์โต้ฟัง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 อลิสกับอลินอธิบายเกี่ยวกับอ้อยซึ่งป็นอาหารของช้าง

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 มายด์พูดคุยเกี่ยวกับอาหารช้างให้คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อ คุณแม่ของกะรัตกำลังดูใบสืบค้นเกี่ยวกับอาหารช้างพร้อมทั้งกะรัตอธิบายเกี่ยวกับอาหารของช้าง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 พราวเล่าเรื่องที่ไปทัศนศึกษาที่สามพราน
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ปาล์มเล่าเกี่ยวกับกระดาษจากอึช้างสามารถนำมาทำเป็นอะไรได้บ้าง

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 พรีมอธิบายถึงประโยชน์ของอึช้างและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอึช้าง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ภูเขากำลังชี้ชวนให้คุณพ่อชมงานปั้นช้างของตนเอง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 วันสุขกับคุณแม่กำลังเปิดหนังสือเกี่ยวกับช้างและพูดคุยกัน
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 กรถ่ายภาพร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่และพี่สาว

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ปืนต้นชักชวนคุณพ่อ คุณแม่เล่นกิจกรรม Sensory Play
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ของขวัญเล่าเกี่ยวกับกิจกรรม Sensory Play ให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรม Sensory Play Project Approach
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ภูผากำลังเล่านิทานจากในกล่องเรื่องหยกกับทิบทิมให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง

ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เอญ่ามาชมนิทรรศการของปุญญ์เนื่องจากปุญญ์ติดไปต่างประเทศกับคุณพ่อ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ซีร่วมถ่ายภาพพร้อมครอบครัวหลังจากชมนิทรรศการเสร็จ
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อของริต้าเขียนแสดงความคิดเห็นหลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการเสร็จแล้ว
ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อของวันสุขเขียนคำชมให้กำลังใจในสมุดเยี่ยมชมกับเด็กๆ

BACK TO TOP