อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม Sensory Play Project Approach เรื่อง ช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 สนุกสนานกับกิจกรรม Sensory Play Project Approach
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 สัตวแพทย์กิติภัทท์ สุจิต (คุณลุงหมอโป้) จากกรมปศุสัตว์ มาให้ความรู้กับเด็กๆ เกี่ยวกับช้าง การดูแลรักษาช้างเมื่อช้างป่วย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ลุงหมอโป้พูดคุยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อขับรถไปเจอช้างป่า

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันเลือกวัสดุมาประกอบเป็นงาของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์ของที่ระลึกที่จะมอบให้กับคุณพ่อ คุณแม่ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันตกแต่งช้างโดยการนำกระดาษจากอึช้างมาติดปะเป็นลวดลาย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันจัดห้องเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการ

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจัดวางผลงานของเพื่อนๆที่มุมประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ปั้นช้างที่ตนเองสนใจด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ภูเขา : ช้างแอฟริกาตัวใหญ่ หูใหญ่มีงาทั้งตัวผู้และตัวเมีย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน ของขวัญ : ช้างเอเชียหลังโค้ง หูเล็ก ตัวผู้มีงา

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมัน กะรัต : ช้างแอฟริกาตัวใหญ่ หูใหญ่ หลังแอ่น
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 สนใจเลือกกระดาษจากอึช้างมาติดปะตกแต่งผลงานของตนเอง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งจากกระดาษอึช้าง ซี : ต้นไม้
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งจากกระดาษอึช้าง วันสุข : กรอบรูป

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์และตกแต่งจากกระดาษอึช้าง ปุญญ์ : ที่ใส่ดินสอ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจในการสร้างภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ กร : ช้างแอฟริกาหูใหญ่มาก หลังแอ่น
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ริต้า : ช้างเอเชียหูเล็ก ตัวผู้จะมีงาแต่ตัวเมียไม่มีงา

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ปืนต้น : ปืนต้นไปสวนสามพรานเห็นช้างชื่อหยกไม่มีงา หูเล็ก
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ของลิเอ็ม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ปาล์ม : ตอนปาล์มไปเชียงใหม่กับพ่อมา ปาล์มเห็นช้างกำลังใช้งวงพ่นน้ำเล่นอยู่
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 3 สรุป ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้ ธิธัญ : ลุงหมอโป้เอารูปช้างตอนกำลังลากรถยนต์มาให้ธิธัญกับเพื่อนๆ ดู

BACK TO TOP