อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สังเกต สำรวจ สัมผัสอึช้างที่แห้งแล้วและร่วมพูดคุย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ สำรวจอึช้างที่แห้งแล้ว กระดาษสาจากอึช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษอึช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันจำลองร้านขายอาหารของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองต้นไม้ ป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของช้าง

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันทาสีกล่องเพื่อจำลองเป็นตัวช้างตามความคิดของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจำลองตัวช้างและติดอวัยวะของช้างตามที่ร่วมกันคิดเอาไว้
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 จับกลุ่มตามความสนใจและช่วยกันนำวัสดุมาประดิษฐ์นิทานในกล่อง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาเล่านิทานที่เด็กๆ ช่วยกันแต่งและช่วยกันประดิษฐ์นิทานในกล่อง

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมภาพตัดต่อเกี่ยวกับช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมรวงผึ้งพยัญชนะต้น “ e ”
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจในการปั้นอาหารของช้างด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง ธิธัญ : อ้อย , หญ้า

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง พรีม : กล้วย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 นำวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นอาหารของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ เชาหลัน : อ้อยช้างกิน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 นำวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นช้างตามความคิดของตนเอง

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ช้างโดยใช้เศษวัสดุ ริต้า : ช้างเอเชียหูเล็ก
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ช้างโดยใช้เศษวัสดุ อลิส : ช้างเอเชียหลังโค้ง กำลังอึ หูเล็ก
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ช้างโดยใช้เศษวัสดุ ปาล์ม : ช้างหูใหญ่ มีหางยาว หางมีขน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ วาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ เตโต้ : ช้างกำลังเล่นน้ำ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ อลิน : ช้างกำลังเตะฟุตบอล
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง กะรัต : ช้างใช้เท้าแตะฟุตบอลได้เหมือนคน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง เตโต้ : ช้างใช้งวงพ่นน้ำเล่นกับคนได้

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง ปืนต้น : ช้างตัวใหญ่สามารถลากซุงได้
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง ภูผา : คนนั่งบนตัวช้างได้
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของช้าง วันสุข : ช้างใช้งวงดูดน้ำแล้วพ่นน้ำเล่นกับคนได้
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ชี้ชวนกันดูว่าอึช้างสามารถทำอะไรได้บ้าง

BACK TO TOP