อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 อลิสกับอลินได้นำมูลช้างและผลิตภัณฑ์จากมูลช้างมาให้เพื่อนๆ ดู
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เล่นเกมภาพตัดต่อเกี่ยวกับช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมรวงผึ้งพยัญชนะต้น “ ช ”
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันจำลองที่อยู่ของช้าง จากการไปทัศนศึกษาฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ช่วยกันนำวัสดุมาประดิษฐ์นิทานในกล่อง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเกี่ยวกับเพลงช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อและคุณแม่ของเตโต้มาสอนเด็กๆ ประดิษฐ์ช้างด้วยกระดาษ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณพ่อกับคุณแม่ของเตโต้เล่านิทานเกี่ยวกับช้างเรื่อง “จิงเกิ้ลกลับใจ” ให้เด็กๆ ฟัง เด็กๆ สนุกสนานกันมาก

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 นำวัสดุมาประดิษฐ์เป็นช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์ช้างโดยใช้เศษวัสดุ ปุญญ์ : ช้างนั่ง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจปั้นอาหารของช้างโดยดูจากของจริงประกอบการปั้น
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง ภูเขา : แตงโม

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ กร : ข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ฉีกปะกระดาษสร้างภาพเกี่ยวกับอาหารของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฉีกปะกระดาษอาหารของช้าง ต้า : ช้างกินแตงโม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฉีกปะกระดาษอาหารของช้าง ของขวัญ : ช้างกินกล้วย

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการฉีกปะกระดาษอาหารของช้าง ปืนต้น : ช้างกินแตงโม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 สร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ อลิส : ช้างอยู่ในป่ามันเดินบนพื้นหญ้า
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ ซี : ช้างเล่นดินอยู่ในป่า

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ เตโต้ : ช้างกำลังเล่นน้ำ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ อลิน : ช้างกำลังเตะฟุตบอล
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ มาร์วิน : แม่ช้าง ลูกช้างเดินอยู่ในป่า
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการสร้างภาพที่อยู่ของช้างด้วยเศษวัสดุ ธิธัญ : ช้างกำลังแตะฟุตบอล

BACK TO TOP