อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ร่วมพูดคุยทบทวนเกี่ยวกับต้นตระกูลของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ออกมาเล่าจากใบสืบค้น “อาหารของช้าง”
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 นำมะขามเปียกซึ่งเป็นอาหารที่ช้างทานแล้วช่วยให้ช้างอึง่ายมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของช้าง และครูได้ผ่าผลไม้แล้วให้เด็กๆ ร่วมชิมรสชาติตามความสนใจ

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณอเล็กซ์ เรนเดล ให้เด็กๆ ทำท่าทางกางหูให้เหมือนช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณอเล็กซ์ เรนเดลเล่าเกี่ยวกับอาณาเขตของช้างป่า
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คุณสมหมาย หอมสวาท (ครูป๊อก)จากมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยมาพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ครูป๊อกพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะความแตกต่างระหว่างช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ตื่นเต้นและสนุกสนานกับช้างที่ฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของช้าง ให้อาหาร แล้วสัมผัสช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ถ่ายภาพร่วมกับช้างที่ฟาร์มจระเข้สามพราน จังหวัดนครปฐม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆ ฝึกอ่านคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว “E” กับ Teacher Gaz

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจปั้นอาหารของช้างโดยดูจากของจริงประกอบการปั้น
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง วันสุข : อ้อยแข็งช้างชอบกินอ้อย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง พราว : ข้าวโพดมีสีเหลือง ช้างกินข้าวโพด
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นดินน้ำมันโดยดูจากของจริง ซี : ช้างชอบกินข้าวโพด

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ ของขวัญ : ช้างยืนกินกล้วย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ ภูเขา : ช้างอยู่ในป่ากำลังหาอาหาร
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ อลิน : แม่ช้างมีฟันคู่หน้า 2 อัน
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ มาร์วิน : ช้างมีขา มีงวงเป็นจมูกของช้าง งาเป็นฟันของช้าง ตามี 2 ข้างมองได้ไกล

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพอาหารช้างโดยดูจากของจริง ปาล์ม : อ้อยมี 3 ท่อน อ้อยแข็ง ช้างกินอ้อย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพอาหารช้างโดยดูจากของจริง ปุญญ์ : ช้างกินข้าวโพดเหมือนคน ข้าวโพดอร่อย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการไปทัศนศึกษา”ฟาร์มจระเข้สามพราน” ต้า : จระเข้อยู่ในน้ำมีหลายตัว
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพจากการไปทัศนศึกษา”ฟาร์มจระเข้สามพราน” เชาหลัน : เชาหลันให้อาหารปลา ในน้ำมีปลาหลายตัว

BACK TO TOP