อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัสช้างจำลองพูดคุยถึงลักษณะต่างๆ ของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้ว่าช้างเลี้ยงลูกด้วยนม และสังเกตลักษณะของนมช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับลักษณะของขา เท้า เล็บช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ออกมาชี้อวัยวะต่างๆ ของช้างและพูดคุยถึงหน้าที่ของอวัยวะนั้น

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ใช้ความสนใจและชี้ชวนกันดูพยัญชนะของคำต่างๆ ที่ใช้เรียกลักษณะต่างๆของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 นำช้างมาเรียงต่อกันเป็นแถว แล้วแยกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ขณะเล่นเสรี
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 คิดออกแบบประดิษฐ์ช้างโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ ภูผา : แม่ช้างกำลังเดิน

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ ปืนต้น : ช้างเดินอยู่ในป่า
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ เตโต้ : ช้างกำลังเล่นน้ำ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ พราว : ช้างมีหูใหญ่ฟังเสียงได้ไกล
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์โดยใช้เศษวัสดุ กะรัต : ช้างกำลังกินหญ้า

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง วันสุข : ช้างตัวใหญ่มีหูใหญ่ 2 ข้าง ขยับหูไปมา
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลองของลิเอ็ม
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง อลิส : ช้างมีตาเล็กๆ 2 ข้าง มีหูที่ใหญ่มาก 2 อัน ช้างมีงวงใหญ่

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง ต้า : ช้างมีงวงยาว งวงคือจมูกของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง ริต้า : ช้างมีตาเล็ก
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง ซี : ช้างหูใหญ่ใช้ฟังเสียง ช้างฟังเสียงได้ไกล
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง ปุญญ์ : ช้างมีงวงยาวๆ เอาไว้พ่นน้ำ

Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพช้างโดยดูจากสิ่งจำลอง ปาล์ม : ช้างตัวใหญ่มากกำลังกินอ้อย
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ให้ความสนใจกับการวาดภาพช้างด้วยกาแฟ
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยกาแฟ ธิธัญ : ช้างมีตาเล็ก มองได้ไกล
Project Approach เรื่อง ช้าง ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพด้วยกาแฟ อลิน : ช้างมีงวง มีหูใหญ่ มีตา 2 ตา

BACK TO TOP