อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ช้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  หาความหมายของคำว่า “ช้าง” จากหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สืบค้นหาความหมายและภาพของช้างจาก Internet
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สำรวจลูกโลกประเทศอียิปต์ที่เป็นต้นกำเนิดของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ให้ความสนใจนำแว่นขยายมาส่องดูลูกโลกและพูดคุย

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เด็กๆ เรียนรู้และสืบค้นเกี่ยวกับช้างในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  อาสาออกมาเรียงลำดับช้างที่มีขนาดใหญ่ – กลาง – เล็ก
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ให้ความสนใจนำหนังสือที่เกี่ยวกับช้างจากมุมหนังสือมาเปิดดูรูปภาพ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เตโต้นำช้างจำลองจากที่บ้านมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ภูเขานำตุ๊กตาช้างมาเล่าให้เพื่อนฟังถึงลักษณะต่างๆของช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ริต้านำกรอบรูปช้างและรูปตนเองที่นั่งบนหลังช้างมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  อาสาออกมานำตัวเลขมาวางให้ตรงกับจำนวนช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ปั้นส่วนประกอบของช้างที่สนใจโดยดูจากของจำลอง

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง ปุญญ์ : งวงช้างยาวมีรู 2 รูไว้หายใจ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง มาร์วิน : ขาช้างใหญ่ ช้างเดินเบามาก
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง เชาหลัน : งาช้าง
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นส่วนประกอบของช้างโดยดูจากของจำลอง มายด์ : หูช้างกางได้ยินเสียงที่อยู่ไกล

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เลือกวัสดุต่างๆ ตามธรรมชาติมาสร้างภาพตามต้องการ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ ของขวัญ : ช้างตัวใหญ่ งวงยาวใหญ่ มีขา 4 ขา มีตาเล็กๆ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ อลิส : ช้างมีหูใหญ่ 2 ข้าง มีงวงยาว มีตาเล็กๆ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ พราว : ช้างนั่ง มีงวง มีหางยาว

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ อลิน : งวงช้างยาว มีตา 2 ตา
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ กร : ช้างมีงวง มีหู มีปาก มีตา
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการสร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ ซี : ช้างกำลังยืน
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  วาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือเกี่ยวกับช้างตามจินตนาการ

Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ริต้า : ช้างมีงวงยาวๆ เอาไว้พ่นน้ำ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ภูผา : ช้างตัวโต มี 4 ขา
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ธิธัญ : ช้างมี 4 ขากำลังเดินอยู่ในแม่น้ำ
Project Approach เรื่อง ช้าง 	ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำด้วยนิ้วมือ ภูเขา : ช้างเดินหาอาหารอยู่ในป่า ช้างตัวใหญ่

BACK TO TOP