อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกเล่าเกี่ยวกับพิซซ่าที่ตนเองปั้นให้ผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 แนะนำวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าให้ผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกเล่าถึงผลงานที่ตนเองวาดเกี่ยวกับพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่าประวัติความเป็นมาของพิซซ่าตามความเข้าใจของตนเอง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 อธิบายถึงขั้นตอนการปะติดเศษวัสดุเพื่อทำเป็นพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผู้ปกครองสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 แนะนำวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าและบอกเล่าถึงวัตถุดิบที่ตนเองเลือกใช้
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 นำเสนอกล่องพิซซ่าและพิซซ่าที่ตนเองปั้นให้ผู้ปกครองฟัง

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 อธิบายความเป็นมาของพิซซ่าว่ามาจากประเทศอิตาลี
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกเล่าถึงผลงานการปั้นที่ตนเองปั้นเป็นพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนและผู้ปกครองสนทนาเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกเล่าถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าให้ผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกชื่อของวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่าที่ตนเองรู้จัก
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่าบอกผลงานการปั้นพิซซ่าจากการดูของจริงให้ผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ชี้วัตถุดิบตามคำศัพท์ที่ผู้ปกครองพูดขึ้นและเล่าถึงวัตถุดิบที่ตนเองใช้ทำพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ชักชวนผู้ปกครองให้มารับชมผลงานในการประดิษฐ์พิซซ่าจากเศษวัสดุ

ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ชิมรสพิซซ่าร่วมกับผู้เข้าชมนิทรรศการพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เต้นเพลงพิซซ่าให้ผู้ปกครองรับชม
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นแป้งโดว์จำลองขั้นตอนในการทำพิซซ่า
ผู้ปกครองเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 นำเสนอสมุดสะสมภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิซซ่า

BACK TO TOP