อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 กำหนดเวลาที่ใช้ในการอบพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันออกแบบพิซซ่าในอนาคตแล้วบันทึกลงในกระดาษ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ตวงน้ำมันมะกอกด้วยช้อนตวงลงในกะละมัง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ตกแต่งหน้าพิซซ่าด้วยวัตถุดิบที่กลุ่มของตนเองช่วยกันกำหนด

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้องกิจกรรมการทำ พิซซ่าในอนาคต ฟ้าคราม : ฟ้าครามทำพิซซ่าหน้าพระจันทร์กับเพื่อน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้องกิจกรรมการทำ พิซซ่าในอนาคต ซินเซีย : หนูได้ทำพิซซ่าหน้า Friendly กับเพื่อนๆ ใส่ชีส กล้วย marshmello ช็อกโกแลต อร่อยค่ะ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้องกิจกรรมการทำ พิซซ่าในอนาคต นอร์ท : นอร์ทกับเพื่อนๆทำพิซซ่าหน้าลาวาภูเขาไฟระเบิด
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้องกิจกรรมการทำ พิซซ่าในอนาคต เคอร์ฟิว : คุณครูสอนเคอร์ฟิวทำพิซซ่า ตัด พิซซ่าด้วยและเคอร์ฟิวได้ทำพิซซ่าลาวาภูเขาไฟระเบิด

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เด็กๆทบทวนการเล่านิทานเรื่อง สิริกับพิซซ่า ให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ยึดติดกระดาษทิชชูบนกระดาษลังระหว่างการจำลองพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกต สัมผัส ลักษณะของพิซซ่าที่อบด้วยเตาไฟฟ้าและพิซซ่าที่อบด้วยเตาถ่าน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ทำการ์ดเชิญผู้ปกครองให้มาชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำการ์ดเชิญผู้ปกครองเข้าชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการทำการ์ดเชิญผู้ปกครองเข้าชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบพิซซ่าและกล่องพิซซ่าของตนเอง แพท : พิซซ่าหน้า Salami
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ออกแบบและช่วยกันจัดมุมที่ใช้อบพิซซ่า ของร้านขายพิซซ่า

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ช่วยกันจัดมุมขายพิซซ่า ของร้านขายพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 บอกเล่าเนื้อหาส่วนประกอบของพิซซ่าเพื่อทบทวนเตรียมการนำเสนอ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนพิซซ่าหน้าต่างๆ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 มีส่วนร่วมในการระบายสีป้าย Project Approach ตามสนใจของตนเอง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่อง พิซซ่า ทับทิม : หนูเรียนเรื่องพิซซ่า หนูได้ทำพิซซ่ากับเพื่อนๆ ได้กินพิซซ่าที่ทำเอง อร่อยมาก หนูชอบมากเลยค่ะ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่อง พิซซ่า แมพ : ครูกุ้งสอนแมพเรื่องเตาอบพิซซ่า มีเตาอบลมร้อน กับเตาอบไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 นำเสนอชื่อพิซซ่าแต่ละหน้าให้ผู้เข้าชมนิทรรศการฟัง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เป็นวิทยากรบอกเล่าวัตถุดิบที่ใช้ทำพิซซ่า

BACK TO TOP