อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ – โทษของสิ่งที่อยู่ใน พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เลือกวัตถุดิบมาทำขนมปังหน้าพิซซ่าตามความสนใจของตนเอง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้เกี่ยวกับเตาอบดินจากคลิปวิดีโอ ใน YouTube
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 คิดออกแบบและจำลองเตาอบดินด้วยกล่องกระดาษ

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นพ่อครัวที่อบพิซซ่าด้วยเตาถ่าน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติเป็นลูกค้าที่รับประทานพิซซ่าในร้านพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเลือกเศษวัสดุมาประดิษฐ์กล่องพิซซ่าของตนเอง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ขีดเขียนตกแต่งผลงานกล่องพิซซ่าของตนเอง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กล่องพิซซ่าของมิวมิว
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์กล่องพิซซ่าของเพียร
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ – โทษของพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ – โทษของพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ – โทษของพิซซ่า ฟรียา : คุณแม่ของทับทิมมาสอนประโยชน์ของอาหาร 5 หมู่
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ – โทษของพิซซ่า วิเวียน : แม่ของทับทิมมีสับปะรดลูกใหญ่มาให้เด็กๆดู
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเลือกเศษวัสดุมาประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับพิซซ่าตามความสนใจ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับพิซซ่าตามความสนใจของตนเอง อันนา : มีดตัดพิซซ่า

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมวางชิ้นพิซซ่าและสังเกตตัวเลขตามจำนวน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นจำลองพิซซ่าและตกแต่งด้วยเศษวัสดุ นอร์ท : พิซซ่าหน้าสับปะรดกับแฮม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นจำลองพิซซ่าและตกแต่งด้วยเศษวัสดุ พอเพียง : พิซซ่าหน้าซีฟู้ด
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 5 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการปั้นจำลองพิซซ่าและตกแต่งด้วยเศษวัสดุ ชาลี : พิซซ่าหน้าฮาวายเอียน

BACK TO TOP