อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สืบค้นข้อมูลร้านพิซซ่าด้วยคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ครูอ่านข้อมูลที่เด็กๆสืบค้นได้จากอินเตอร์เน็ต
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 จำลองเตาอบไฟฟ้าด้วยกล่องกระดาษ โดยใช้กรรไกรและเทปใส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 จำลองสถานที่ขายซื้อพิซซ่าร่วมกับเพื่อน

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นบทบาทสมมติในร้านพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ออกแบบและประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์พิซซ่าจากเศษวัสดุ ญ่าหยา : กล่องใส่พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ เคอร์ฟิว : มีดตัดพิซซ่า

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ แมพ : ไม้นวดแป้ง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ ลลิน : ถาดรองพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ วิเวียน : ที่ตักพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์สิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าจากเศษวัสดุ ทับทิม : ที่ตักพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำพิซซ่าด้วยดินน้ำมัน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง ฟ้าคราม : ถาดรองพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง โมม่า : ที่นวดแป้ง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง มิวมิว : มีดตัดพิซซ่า

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง อันนา : ที่นวดแป้ง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง แพท : ที่ตัดพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง แพรววาว : ไม้นวดแป้ง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ปั้นอุปกรณ์ที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง เพียร : ไม้นวดแป้ง

BACK TO TOP