อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 อาสาออกมาเล่าข้อมูลที่สืบค้นเกี่ยวกับ “วัตถุดิบที่ใส่ในพิซซ่า” ให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้ขั้นตอนการทำพิซซ่า ที่ Domino’s Pizza
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เรียนรู้การใช้มีดตัดพิซซ่าโดยมีวิทยากรให้คำแนะนำ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานพิซซ่าที่เด็กๆตกแต่งหน้าด้วยตนเอง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสิ่งที่จะพบก่อนไปทัศนศึกษา ฟรียา : หนูคิดว่าเวลาไปร้านพิซซ่า หนูจะได้ใส่หมวกของเชฟและทำพิซซ่าด้วย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสิ่งที่จะพบก่อนไปทัศนศึกษา มัสแตง : มัสแตงคิดว่าจะได้ไปเจอพิซซ่าหน้า เปปเปอโรนีและจะได้ชิมด้วย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการไปทัศนศึกษา พอเพียง : พอเพียงอยู่ที่ Domino’s Pizza แล้วพอเพียงก็ทำพิซซ่าอยู่
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการไปทัศนศึกษา ปัน : พี่เขาสอนหนูทำพิซซ่า หนูได้นวดแป้งด้วยค่ะ

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจ สังเกต สัมผัส วัตถุดิบที่ใช้ในการทำพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ตวงส่วนผสมที่ใช้ในการทำพิซซ่าลงในโหลของเครื่องนวดแป้ง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจตกแต่งหน้าพิซซ่าด้วยวัตถุดิบต่างๆที่ตนเองเลือก
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจเลือกวัสดุต่างๆนำมาประดิษฐ์พิซซ่าในแบบของตนเอง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ แพรววาว : พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เพียร : พิซซ่าหน้าหอย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เคอร์ฟิว : พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สังเกตแล้ววาดภาพสิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง ชาลี : มีบรอกโคลีกับมะเขือเทศและแฮม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสิ่งที่ใช้ทำพิซซ่าโดยดูจากของจริง ซินเซีย : มีมะเขือเทศ ปูอัด พริกหวาน แฮม สับปะรด บรอกโคลี
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 วาดภาพเพื่อสะท้อนความคิดของตนเองในการทำพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำพิซซ่า วิเวียน : วิเวียนทำพิซซ่าใส่ชีส สับปะรด ปูอัด

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการวาดภาพสะท้อนการทำพิซซ่า ญ่าหยา : หนูทำพิซซ่าที่โรงเรียนใส่เห็ด ใส่ผัก ใส่ชีส แล้วครูกุ้งเอาไปอบให้
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สนใจกลิ้งสีน้ำด้วยมะเขือเทศ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการกลิ้งสีด้วยมะเขือเทศของอันนา
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการกลิ้งสีด้วยมะเขือเทศของนอร์ท

BACK TO TOP