อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัส พิซซ่าหน้าต่างๆและติดภาพวัตถุดิบของพิซซ่าหน้านั้นๆ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สำรวจลักษณะของส่วนผสมที่ใช้ในการทำพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 สังเกต สำรวจ สัมผัส ลักษณะของแป้งโดว์หลังจากการผสมด้วยน้ำและน้ำมันมะกอก
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองปั้นแป้งให้มีลักษณะคล้ายพิซซ่าตามวิธีของตนเอง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ทดลองหั่นแป้งและสังเกตการเปลี่ยนแปลง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 เล่นเกมค้นหาส่วนผสมต่างๆของพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ใช้เศษวัสดุต่างๆมาสร้างภาพพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพพิซซ่าจากเศษวัสดุ นอร์ท : พิซซ่าหน้าปลากับข้าวโพด

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพพิซซ่าจากเศษวัสดุ ฟ้าคราม : พิซซ่ากรอบๆมีปูอัด บรอกโคลี เป็นรูปวงกลม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานสร้างภาพพิซซ่าจากเศษวัสดุ แมพ : พิซซ่าหน้าซีฟู้ด
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 คิดออกแบบหน้าพิซซ่าของตนเองด้วยการระบายสีและติดปะ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบพิซซ่าของตนเอง โมม่า : พิซซ่าหน้าเห็ดกับผัก มีมะเขือเทศ กับชีสด้วย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบพิซซ่าของตนเอง อันนา : พิซซ่าของอันนามีแฮม แล้วก็ปูอัด มะเขือเทศ มีชีส มีกุ้งค่ะ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบหน้าพิซซ่าของตนเอง ทับทิม : พิซซ่าหน้าเห็ดกับกุ้ง มีมะเขือเทศ พริกหยวก ชีส แฮม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการออกแบบหน้าพิซซ่าของตนเอง เคอร์ฟิว : พิซซ่าหน้าผัก มีเห็ด มีหอย มีกุ้ง มีมะเขือเทศ มีแฮมด้วย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 พิมพ์ภาพด้วยวัสดุต่างๆให้เป็นหน้าพิซซ่าและวาดภาพต่อเติม

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพหน้าพิซซ่าและวาดต่อเติม ลลิน : คุณแม่สั่งพิซซ่ามาให้หนูทาน หน้ามาการ์ริต้า มีซอสมะเขือเทศ มีผัก
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพหน้าพิซซ่าและวาดต่อเติม มิวมิว : แม่ผึ้ง พ่อพัฒน์และมิวมิว กินพิซซ่าหน้ามะเขือเทศ มีชีสด้วย
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพหน้าพิซซ่าและวาดต่อเติม แพท : คุณพ่อ คุณแม่และแพทไปกินพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ผลงานการพิมพ์ภาพหน้าพิซซ่าและวาดต่อเติม มัสแตง : มีพิซซ่าหน้าแฮมกับหน้าเปปเปอโรนีที่เป็นสีแดงๆ มัสแตงเคยกินหน้าเปปเปอโรนีกับหน้าฮาวายเอี้ยน

BACK TO TOP