อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  เด็กๆเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจในการเรียน Project Approach โดยคุณครูจดบันทึก
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  สังเกตหัวข้อต่างๆที่เพื่อนๆเสนอเพื่อร่วมกันทำกราฟ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  นำชื่อของตนเองไปติดเพื่อทำกราฟแสดงหัวข้อที่เด็กๆอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  สนใจเลือกใช้เศษวัสดุต่างๆมาประดิษฐ์เป็นพิซซ่าตามความคิดของตนเอง

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  รอคอยในการใช้อุปกรณ์ร่วมกับเพื่อนระหว่างการประดิษฐ์
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์จากประสบการณ์เดิม นอร์ท : เครื่องอบพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการประดิษฐ์จากประสบการณ์เดิม แพรววาว : พิซซ่าหน้าปลาทูน่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  สนใจปั้นดินน้ำมันและสังเกตลักษณะของดินน้ำมันที่เปลี่ยนไประหว่างการปั้น

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับพิซซ่าตามความเข้าใจของตนเอง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นจากประสบการณ์เดิม แมพ : พิซซ่าหน้าชีส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นจากประสบการณ์เดิม ฟ้าคราม : พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  สนใจต่อพลาสติกสร้างเกี่ยวกับพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม มัสแตง : พิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการต่อพลาสติกสร้างสรรค์จากประสบการณ์เดิม นอร์ท : ร้านขายพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ใช้สีน้ำและสังเกตการผสมสี จากการวาดภาพเกี่ยวกับพิซซ่า
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีน้ำจากประสบการณ์เดิม ปัน : หนูเคยกินพิซซ่าตอนอยู่ที่บ้าน

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  สนใจวาดภาพด้วยเกี่ยวกับพิซซ่าตามความเข้าใจของตนเองจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้,สีเทียน,สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม ญ่าหยา : หนูเคยเห็นพิซซ่าที่ร้านมันเป็นชิ้นติดกัน
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้,สีเทียน,สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม แพท : หนูเคยเห็นพิซซ่าที่บ้านมันเป็นวงกลม
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสีไม้,สีเทียน,สีเมจิกจากประสบการณ์เดิม โมม่า : โมม่าเคยไปทานพิซซ่าที่เซ็นทรัลซิดลม

BACK TO TOP