อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สืบค้นความหมายของคำว่า “พิซซ่า” ด้วยคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สังเกต สำรวจ สัมผัส ลักษณะพิซซ่าแล้วชิมรสชาติ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่องพิซซ่าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันนา : อันนากำลังหยิบพิซซ่าที่ครูกุ้งหั่นเป็นชิ้นๆ มาทาน มันกรอบๆ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่องพิซซ่าโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ลลิน : หนูกับเพื่อนๆยกพิซซ่าขึ้นมาดู มีมะเขือเทศ มีผัก มีชีส หนูได้ชิมมันเหนียวคือชีส

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สังเกตพยัญชนะตัว P I Z A เพื่อสืบค้นคำว่า “PIZZA” ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สนใจสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ นิตยสาร พจนานุกรม ฯลฯ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ใช้แป้งอเนกประสงค์ผสมกับน้ำ น้ำมัน เพื่อทำแป้งโดว์แล้วนำไปเล่นในมุมบทบาทสมมติ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สำรวจและเปรียบเทียบระยะทางระหว่างประเทศอิตาลีกับประเทศไทย

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ร่วมกันพูดคุยถึงประวัติที่มาของพิซซ่าและช่วยกันทำแผนผังแสดงเรื่องราว
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  เล่นเกมส่งพิซซ่า โดยการพูด พยัญชนะต่างๆในคำว่า พิซซ่า (พ.พาน สระอิ ซ.โซ่ ซ.โซ่ ไม้เอก สระ –า) ประกอบท่าทาง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ใช้ดินน้ำมันปั้นจำลองพิซซ่าที่ตนเองสนใจ
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง พอเพียง : พิซซ่าหน้าผัก มีผัก มีชีส มีมะเขือเทศอยู่ข้างใน

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง เพียร : พิซซ่าหน้าปูอัดกับชีส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการปั้นโดยดูจากของจริง มิวมิว : พิซซ่า มีผัก มีมะเขือเทศ มีชีส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สนใจใช้สีไม้ สีเทียน สีเมจิก วาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ชาลี : พิซซ่าหน้าซีฟู๊ด มีข้าวโพด มีปูอัด มีชีส มี สับปะรด

Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ฟรียา : พิซซ่าหน้าเปปเปอโรนี มีเปปเปอโรนีกับชีส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจริง ซินเซีย : พิซซ่าหน้าสับปะรดกับปูอัด สีเหลืองเป็นขอบชีส
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  สนใจ วาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจำลอง
Project Approach เรื่อง พิซซ่า ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2561  ผลงานการวาดภาพพิซซ่าโดยดูจากของจำลอง ทับทิม : พิซซ่าจำลองใส่เห็ด

BACK TO TOP