อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  นำใบสืบค้นกับคุณพ่อ คุณแม่มาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เล่นบทบาทสมมติแม่ค้าขายมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  วาดรูปด้วยสีน้ำสรุปเรื่องมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ปั้นสรุปผลมะนาวด้วยดินน้ำมัน

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ทดลองปลูต้นมะนาวด้วยกิ่งมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เรียนรู้การปลูกต้นมะนาวด้วยเมล็ด
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  บีบน้ำผึ้งใส่ของในส่วนผสมทำไอศกรีม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ใช้ถ้วยตวงตวงน้ำมะนาวและเทน้ำมะนาวในภาชนะ สเตนเลส

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ครูชี้ให้ดูการเปลี่ยนแปลงเมื่อนมกับมะนาวผสมกัน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  คนส่วนผสม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ครูใส่เกลือลงไปในน้ำแข็งให้เด็กๆสังเกต
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ครูค่ะเปรี้ยวตาหยีเลยค่ะ

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ใส่น้ำเชื่อมลงในน้ำมะนาวแล้วคน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ตักน้ำผึ้งใส่ลงในน้ำมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ระบายสีตกแต่งนิทานที่เด็กๆร่วมแต่งเรื่อง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ตกแต่งมะนาวเพื่อนำมาจัดห้องนิทรรศการ

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการวาดภาพด้วยสีไม้/สีเทียน ของขวัญ : มะนาวไข่
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการวาดภาพด้วยสีไม้/สีเทียน ปืนต้น : มะนาวสีเขียว มะนาวสีเหลือง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการวาดภาพด้วยสีไม้/สีเทียน ปุณณ์ : บ้านปุณณ์มีมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการวาดภาพด้วยสีน้ำ เชาหลัน : เชาหลันมะนาวสีเขียว กลมๆเปรี้ยวๆ

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการวาดภาพด้วยสีน้ำ กะรัต : ร้านขายมะนาวกะรัตขายมะนาวลูกละ 4 บาท
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการปั้นดินเหนียว/ดินน้ำมัน มายด์ : เลมอนไม่ใช่มะนาวเป็นมะนาวของฝรั่งอีกอันมะนาวตาฮิติ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการปั้นดินเหนียว/ดินน้ำมัน เบญจ์ : มะนาวสีเขียวมีใบ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงาน Project Approach เรื่องมะนาวด้วยการปั้นดินเหนียว/ดินน้ำมัน ต้า : มะนาวนิ้วมือสีเหลือง สีแดง สีเขียว

BACK TO TOP