อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มะนาว ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆได้ลงคะแนนเสียงเลือกเรื่องที่เด็กอยากเรียน
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ออกมานับคะแนน
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพมะนาวด้วยสีเทียนจากประสบการณ์เดิม
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  วาดภาพสีน้ำด้วยพู่กันจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เลือกวัสดุมาประดิษฐ์มะนาว
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กตั้งใจปั้นมะนาวจากดินเหนียว
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพด้วยสีน้ำจากประสบการณ์เดิม เบญจ์ : มะนาวเปรี้ยวสีเขียว
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพด้วยสีน้ำจากประสบการณ์เดิม กร : มะนาวลูกกลมๆสีเขียว

Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนจากประสบการณ์เดิม ภูผา : แม่เอามะนาวมาปั่น
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพด้วยสีเทียนจากประสบการณ์เดิม ต้า : มะนาวสีส้ม มะนาวสีเขียว
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม ปุณณ์ : ปุณณ์เห็นมะนาวในทีวี
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์เศษวัสดุจากประสบการณ์เดิม ริต้า : ต้นมะนาว

Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินเหนียวจากประสบการณ์เดิม กะรัต : มะนาวแบนๆ
Project Approach เรื่อง มะนาว	 ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นดินเหนียวจากประสบการณ์เดิม ทีม : มะนาวเปรี้ยว

BACK TO TOP