อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ครูนำอุปกรณ์และวัสดุในการทำมะนาวปั่นมาร่วมสนทนา
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆบีบมะนาวเพื่อนำน้ำมะนาวมาปั่น
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  สังเกตการหมุนของเครื่องปั่น

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆวาดรูปต่อเติมผลงานของตนเอง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ใช้มือกดใบมะนาวลงบนดินเหนียว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  นับจำนวนผลมะนาวใส่ตะกร้าตามตัวเลขที่กำหนด
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ชิมน้ำมะนาวปั่นและบอกรสชาติ

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยดินเหนียวและดินน้ำมัน เบญจ์ : ใบมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยดินเหนียวและดินน้ำมัน ปุณณ์ : ใบมะนาวสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยดินเหนียวและดินน้ำมัน มายด์ : ใบมะนาวเล็กๆมีลาย
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม อลิน : มะนาวเปรี้ยวเอาไปปั่น

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม ริต้า : หม่ามี้คนสวย หม่ามี้ติดโบว์ด้วย
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม ของขวัญ : มะนาวลูกกลมๆของขวัญกินมะนาว กับป๊ากับแม่
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานติดปะส่วนประกอบของมะนาวแล้ววาดต่อเติม กร : กรทำมะนาวให้แม่
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานติดปะส่วนประกอบของมะนาวแล้ววาดต่อเติม อลิส : หน้าอลิส

BACK TO TOP