อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  อาจารย์ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ ร่วมสนทนาถึงต้นมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  อาจารย์ดร.เจนจิรา ชุมภูคำ ให้เด็กๆออกมาชี้ส่วนต่างๆ ของต้นมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  นำใบสืบค้นจากทางบ้านมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  นำรูปมะนาวนิ้วมือมาบอกเล่าให้เพื่อนฟัง

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  พ่นสีส่วนต่างๆของมะนาวจากกระบอกน้ำด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เปรียบเทียบผลมะนาวกับผลเลมอน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพมะนาวพันธุ์ต่างๆด้วยสีน้ำ/สีเทียน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  เล่นบทบาติสมมติชั่งมะนาว

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  ช่วยกันจำลองต้นมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สำรวจใบมะนาวและลองดมกลิ่น
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สังเกตดอกมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560  สังเกตลำต้นของมะนาว

BACK TO TOP