อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ทดลองบีบมะนาวจากมือ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ทดลองบีบมะนาวจากที่บีบพลาสติก
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆสำรวจและดมกลิ่นมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สังเกตมะนาวผลสีเขียวกับสีเหลือง

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ครูนำต้นมะนาวมาร่วมสนทนากับเด็กๆ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  สำรวจต้นมะนาวว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ถามและเรียนรู้จากแม่ครัวว่าบีบมะนาวอย่างไร
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  พิมพ์ภาพใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ติดปะใบมะนาวแล้ววาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ฝนสีใบมะนาวแล้ววาดต่อเติม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพต้นมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ พัตเตอร์ : ต้นมะนาวมีแหลมๆมีต้นแข็งใบเยอะ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานฝนสีใบมะนาวด้วยสีเทียนแล้ววาดต่อเติมด้วยสีน้ำ โมเน่ต์ :ใบมะนาวใหญ่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพต้นมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน ต้า :มีใบไม้ มะนาวต้นใหญ่ มีหนาม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ภาพใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม ภูเขา :พ่อกับแม่เก็บใบมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานฝนสีใบมะนาวด้วยสีเทียนแล้ววาดต่อเติมด้วยสีน้ำ กะรัต :ใบมะนาวอยู่ที่ต้นมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ภาพใบมะนาวด้วยสีน้ำแล้ววาดต่อเติม พรีม :ใบมะนาวบ้านพรีมมี

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานติดปะใบมะนาวแล้ววาดต่อเติมด้วยสีไม้/สีเทียน มายด์:วงกลมเป็นตาของปาป๊าหม่าม้าดูใบไม้ร่วงลงมา
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมะนาวด้วยเศาวัสดุต่าง มาร์วิน : ต้นมะนาวสูงๆ มีใบสีเขียว มีหนาม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมะนาวด้วยเศาวัสดุต่าง วันสุข : ต้นมะนาวที่บ้านวันสุข มีใบ มีหนาม มีลูกมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมะนาวด้วยเศาวัสดุต่าง ของขวัญ : ต้นมะนาวสูงๆ มีใบ

BACK TO TOP