อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สืบค้นความหมายของมะนาวในหนังสือพจนานุกรมสารานุกรม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  สืบค้นความหมายของมะนาวในพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เรียงขนาดของผลไม้ ใหญ่ กลาง เล็ก
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  รดน้ำต้นมะนาว

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆเอาผลมะนาวขนาดต่างใส่ลงไปในของเล่นบล็อกพลาสติก
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ครูสาธิตการกลิ้งผลไม้ให้เด็กๆสังเกต
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพมะนาวผ่าครึ่งโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  วาดภาพผลมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆกำลังวาดภาพสีน้ำด้วยน้ำมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  กลิ้งสีด้วยผลมะนาว/มะกรูด
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เล่นจับคู่ภาพมะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ปั้นมะนาวด้วยวัสดุต่างๆโดยดูของจริงประกอบการปั้น

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  เด็กชิมมะนาวและบอกรสชาติ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นมะนาวด้วยวัสดุต่างๆโดยดูของจริงประกอบการปั้น เชาหลัน : มะนาว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นมะนาวด้วยวัสดุต่างๆโดยดูของจริงประกอบการปั้น มายด์ : มะนาวสีเหลืองกับสีเขียวเป็นกลมๆ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นมะนาวด้วยวัสดุต่างๆโดยดูของจริงประกอบการปั้น อลิน : มะนาวเปรี้ยวสีGREEN

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานปั้นมะนาวด้วยวัสดุต่างๆโดยดูของจริงประกอบการปั้น อลิส : มะนาวสีเขียวอลิสเคยทาน
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพผลมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีไม้/สีเทียน เตโต้ : มะนาวกลมๆสีเขียว
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพผลมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ มาร์วิน : มะนาวน้องวาดมะนาวกลม
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพผลมะนาวโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ ปาล์ม : นาว กลม เขียว

Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานกลิ้งสีด้วยผลมะนาว/มะกรูด พรีม : มะกรูดไม่เรียบ มะนาวเรียบ
Project Approach เรื่อง “มะนาว” ชั้นเตรียมอนุบาล/2 ระยะที่ 2 (1) ปีการศึกษา 2560  ผลงานกลิ้งสีด้วยผลมะนาว/มะกรูด ปืนต้น: มะนาวกลิ้ง

BACK TO TOP