อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณ คุณวิชชพัชร์ คุณวรวลัญช์ คุณพ่อ คุณแม่ของน้องซินเซีย ที่ได้กรุณานำกิจกรรมไข่นกกระทา มันฝรั่งมาสาธิตวิธีการทำร่วมกับเด็กๆ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ร่วมเติมส่วนผสมต่างๆ ในการทำไข่นกกระทามันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  คุณครูไก่เข้าชมนิทรรศการของเด็กๆ เรื่องมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ วาดภาพ และตกแต่งบัตรเชิญคุณพ่อ คุณแม่ มาชมนิทรรศการเรื่อง “มันฝรั่ง”

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ดูภาพและฟังข้อความเรื่องประโยชน์และโทษของมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ติดปะกระดาษสีบนรูปมันฝรั่งขนาดใหญ่เพื่อตกแต่งห้องเรียน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ติดเปลือกมันฝรั่งตกแต่งป้ายชื่อนิทรรศการ เรื่อง “มันฝรั่ง”
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ วาดภาพสะท้อนการเรียนรู้เรื่องมันฝรั่ง

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ร่วมกันสร้างต้นมันฝรั่งจำลองจากวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ระบายสีใบของมันฝรั่งมาติดที่ต้นมันฝรั่งจำลอง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ระบายสีมันฝรั่งจำลองเพื่อนำมาติดกับต้นมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานต้นมันฝรั่งจำลอง

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดรูปสะท้อนการเรียนรู้เรื่องมันฝรั่ง หนูเล็ก : มันฝรั่งต้นเล็ก มันฝรั่งหวาน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดรูปสะท้อนการเรียนรู้เรื่องมันฝรั่ง เพียร : หัวมันฝรั่งอยู่ข้างล่าง เพียรปลูกมันฝรั่งมีต้นขึ้นมาแล้ว
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดรูปสะท้อนการเรียนรู้เรื่องมันฝรั่ง วิเวียน : มันฝรั่งสีเหลืองกินได้
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดรูปสะท้อนการเรียนรู้เรื่องมันฝรั่ง มัสแตง : มัสแตงชอบกินมันฝรั่ง มันฝรั่งเป็นกรอบๆ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นมันฝรั่งด้วยกระดาษเปียก พิชา : มันฝรั่งแผ่นเอาไปทอด
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560  ผลงานเปเปอร์มาเช่มันฝรั่ง อันนา : มันฝรั่งสีเหลืองเป็นลูกกลมๆ

BACK TO TOP