อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ นำภาพของตนเองมาติดที่กราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  มานับจำนวนเพื่อนๆ ที่เลือกเรื่องที่สนใจ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ภาพกราฟแสดงหัวข้อเรื่องที่เด็กๆ สนใจอยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ วาดภาพประสบการณ์การเดิมเรื่องมันฝรั่งด้วยสีเทียนแท่งใหญ่
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ประดิษฐ์มันฝรั่งจากประสบการณ์เดิมโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ระบายสีป้าย Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ จากประสบการณ์เดิม นอร์ท : มันฝรั่งลูกกลมๆ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม อันนา : มันฝรั่งมีสีเหลืองเป็นวงกลม
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นดินน้ำมันจากประสบการณ์เดิม แพท : มันฝรั่งเอาไว้ทอด
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ แพรววาว : มันฝรั่งไม่มีเปลือกสับๆ เอามาทำเป็นมันบด
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ ฟ้าคราม : มันฝรั่งกลม

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ หนูเล็ก : มันฝรั่งสีน้ำตาล
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีเทียนแท่งใหญ่ เฌอแตม : วงกลมเป็นมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ ทับทิม : มันฝรั่งมีสีฟ้า สีเขียว
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ มัสแตง : มันฝรั่งทำอาหารได้

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ เพียร : มันฝรั่งเป็นวงกลมใหญ่สีเหลือง วงกลมเล็กสีแดง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง	 ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ปีการศึกษา 2560  ผลงานการวาดภาพประสบการณ์การเดิมด้วยสีน้ำ โมม่า : มันฝรั่งสีน้ำเงิน

BACK TO TOP