อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  หนูนำข้อมูลเกี่ยวกับมันฝรั่งมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  วันนี้หนูนำมันบดสำเร็จรูปมาให้เพื่อนๆ ดูค่ะ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณ คุณคัคนางค์ คุณแม่ของน้องทับทิมที่ได้กรุณาส่งพืชหัวชนิดต่างๆ ส่งมาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และทำขนมปังมันฝรั่งมาให้เด็กๆ ได้รับประทานค่ะ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ เลือกเล่นเกมการศึกษาตามควมสนใจ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ปั้นแป้งโดว์โดยดูมันฝรั่งของจริงประกอบการปั้น
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  วัดความสูงต้นมันฝรั่งที่เด็กๆ ปลูก
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ตกแต่งภาพตามจินตนาการด้วยเปลือกมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ นำกระดาษเหลือใช้มาฉีกก่อนนำมาแช่น้ำเพื่อทำศิลปะ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ปั้นผลงานของตนเองด้วยกระดาษเปียก
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมันฝรั่งโดยใช้เศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับมันฝรั่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ ญ่าหยา : ที่กดมันฝรั่งเป็นแบบเส้น
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับมันฝรั่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ ฟ้าคราม : ที่กดๆ เฟรนช์ฟรายส์

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ติดเปลือกมันฝรั่งแล้ววาดภาพต่อเติมด้วยสีเทียน อันนา : มันฝรั่งมีลำต้น มันอยู่ใต้ดิน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ติดเปลือกมันฝรั่งแล้ววาดภาพต่อเติมด้วยสีเทียน ฮีม : มันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ติดเปลือกมันฝรั่งแล้ววาดภาพต่อเติมด้วยสีเทียน จินนี่ : มันฝรั่งมีหัว มีตามีใบ ตามันฝรั่งเป็นพิษกินไม่ได้
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดว์เป็นมันฝรั่งโดยดูจากของจริงประกอบการปั้น จีด้า : มันฝรั่งมีลูกใหญ่และลูกเล็ก

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดว์เป็นมันฝรั่งโดยดูจากของจริงประกอบการปั้น แพรววาว : มันฝรั่งมีแบบยาวและก็มีแบบแบน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560  ผลงานการปั้นแป้งโดว์เป็นมันฝรั่งโดยดูจากของจริงประกอบการปั้น หนูเล็ก : มันฝรั่งมีสีน้ำตาล สีเหลือง

BACK TO TOP