อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ดูลูกโลกและพูดคุยเกี่ยวกับประเทศที่กล่าวถึงในความเป็นมาของมันฝรั่งกับครู
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ สำรวจส่วนที่งอกออกมาจากหัวมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ดูแลรดน้ำมันฝรั่งที่ปลูกร่วมกัน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ สนใจกับสังเกตต้นมันฝรั่งที่ปลูกร่วมกัน

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ตักดินใส่กระถางก่อนปลูกมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ปลูกมันฝรั่งโดยใช้หัวมันฝรั่งส่วนที่มีตางอกออกมา
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ล้างมันฝรั่งก่อนนำมาประกอบอาหาร
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ทดลองปอกเปลือกมันฝรั่งที่ต้มสุก

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ สังเกตชิ้นมันฝรั่งที่หั่นในลักษณะต่างๆ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ส่วนหนึ่งสนใจดูการทอดมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ รับประทานมันฝรั่งทอดทุกคน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ทดลองชั่งน้ำหนักมันฝรั่ง

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพมันฝรั่งกับจำนวน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพมันฝรั่งที่เหมือนกัน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  เล่นเกมภาพตัดต่อรูปมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายไปกับมันฝรั่ง

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ภาพด้วยมันฝรั่งที่แกะเป็นรูปต่างๆ ชาลี : คุณพ่อ คุณแม่ พี่ลิน ชาลี มีรูปหัวใจ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานพิมพ์ภาพด้วยมันฝรั่งที่แกะเป็นรูปต่างๆ กร : รถแข่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพจากการสังเกตต้นมันฝรั่งด้วยสีเทียน เพียร : มันฝรั่งสีน้ำตาลใต้ดิน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพจากการสังเกตต้นมันฝรั่งด้วยสีเทียน ทับทิม : ต้นมันฝรั่งมีดอก

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพจากกิจกรรมมันฝรั่งทอด ซินเซีย : มันฝรั่งมาทอดตัดเป็นชิ้นกลมกับสี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมันฝรั่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ จินนี่ : ต้นมันฝรั่งของจินนี่มีหัวอยู่ใต้ดิน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมันฝรั่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ โมม่า : ต้นมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 (2) ปีการศึกษา 2560  ผลงานประดิษฐ์ต้นมันฝรั่งด้วยเศษวัสดุต่างๆ จีด้า : ต้นมันฝรั่งมีรากอยู่ใต้ดิน

BACK TO TOP