อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ และครูร่วมกันหาความหมายของคำว่ามันฝรั่งในหนังสือพจนานุกรม
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ฟังครูอ่านความหมายของมันฝรั่งและดูภาพประกอบด้วย
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ติดชื่อบอกส่วนต่างๆ ของภาพต้นมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ครูนำพืชหัวชนิดต่างๆ มาให้เด็กๆ สำรวจ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ส่วนหนึ่งสนใจการปลูกมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ดูการผ่าแบ่งครึ่งพืชหัวชนิดต่างๆ เพื่อสำรวจภายใน
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ เล่นภาพตัดต่อรูปมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ สนใจกิจกรรมกลิ้งสีด้วยมันฝรั่ง

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  เด็กๆ ตกแต่งมันฝรั่งด้วยวัสดุต่างๆ ตามจินตนาการ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  กิจกรรมวาดภาพมันฝรั่งโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ นอร์ท : มันฝรั่งเป็นลูกใหญ่ ลูกเล็กแข็งมาก
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ พิชา : มันฝรั่งวงกลมแข็งๆ

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีน้ำ หนูเล็ก : มันฝรั่งกลม
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีเทียน เฌอแตม : มันฝรั่งหัวเล็กกับหัวใหญ่ ยังทานไม่ได้เพราะยังดิบ
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานวาดภาพโดยดูของจริงประกอบการวาดด้วยสีเทียน ญ่าหยา : มันฝรั่งมีตาอยู่บนมันฝรั่ง
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานการตกแต่งมันฝรั่งด้วยวัสดุต่างๆ ฮีม : ไดโนเสาร์

Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานการตกแต่งมันฝรั่งด้วยวัสดุต่างๆ ซินเซีย : ตุ๊กตามิกกี้เม้าส์
Project Approach เรื่อง มันฝรั่ง ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ระยะที่ 2 สัปดาห์ที่ 1	ปีการศึกษา 2560  ผลงานการตกแต่งมันฝรั่งด้วยวัสดุต่างๆ วิเวียน : คุณพ่อของวิเวียนตัวสูง

BACK TO TOP