อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ซินเซียเล่าผลงานประดิษฐ์ต้นมันฝรั่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  เฌอแตมชวนคุณยายและครูน้ำมาชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  คุณแม่และพี่ลินมาเยี่ยมชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ของชาลี
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ครอบครัวน้องแพรววาวเยี่ยมชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  นอร์ทเล่าผลงานศิลปะให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ครอบครัวน้องเพลงขวัญเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  พิชาร้องเพลง “มันฝรั่ง” ให้คุณพ่อคุณแม่และพี่เรนนี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อกับคุณแม่ถ่ายภาพญ่าหยากับผลงาน

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  มัสแตงชวนคุณพ่อคุณแม่ชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  คุณแม่และพี่นานะมาเยี่ยมชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ของกรครับ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ฟ้าครามเล่าถึงผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  คุณพ่อคุณแม่มาชมผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ของหนูเล็กค่ะ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ครอบครัวจีด้าเยี่ยมชม Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  อันนาเล่าเรื่องสบู่มันฝรั่งให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  ทับทิมกับคุณแม่ถ่ายภาพกับต้นมันฝรั่ง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  แมพชี้ชวนคุณพ่อคุณแม่ดูผลงาน Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง”

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่อง “มันฝรั่ง” ชั้นเตรียมอนุบาล/1  ปีการศึกษา 2560  จินนี่ชวนคุณแม่เซ็นชื่อในสมุดเยี่ยมชม

BACK TO TOP