อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กสำรวจบรรจุภัณฑ์ข้าวชนิดต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ทดลองชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 คาดคะเนข้าว 1 กิโลกรัมจะได้กี่ถ้วยตวง และทดลองตวง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้เรียนรู้การนึ่งข้าวเหนียว และทดลองนึ่ง

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 และร่วมชิมข้าวเหนียวกันอย่างเอร็ดอร่อย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้สำรวจถุงบรรจุภัณฑ์ข้าวสารจากรถที่ขนข้าวสารมาส่งให้ที่โรงเรียน
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองช่วยกันยกน้ำหนัก
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทำกราฟแสดงความชอบการรับประทานข้าวชนิดต่างๆ

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองย้อมสีข้าวสารจากสีผสมอาหาร
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้นำถุงมาช่วยกันกรอกใส่ถุงเพื่อนำไปแจกในงานนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำมาติดสติกเกอร์และผูกโบผ้า
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลอฝัดข้าวหลังจากที่กะเทาะเปลือก

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ข้าวป้องนำข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวดำหน้าต่างๆมาให้เพื่อนๆชิมรส
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 วินนำแผ่นชาร์ตเกี่ยวกับวันพืชมงคลและพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ปรานและน้ำหอมนำนิทานที่แต่งเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ชิมข้าวเม่า

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เกๆได้เล่นบทบาทสมมติการซื้อขายข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 คุณอนนท์ ผู้ปกครองน้องหมิงนำฉากเกี่ยวกับข้าว ต้นข้าว หุ่นไล่กาและควายมาร่วมจัดวางในงานนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมถ่ายภาพกับแผ่นป้าย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมกันทาสีควาย

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานนาข้าวของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 พอฟ้านำเสื้อผ้ามาใส่ให้กับหุ่นไล่กาที่ช่วยกันทำกับเพื่อนๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันทาสีเสากระท่อมปลายนา
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ครูและเด็กช่วยกันประกอบกระท่อมปลายนา

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆช่วยกันต่อและจัดวางพื้นด้วยกระดาษลัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำต้นกล้า ต้นข้าวที่ปลูกมาจัดวางเป็นห้องนิทรรศการ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆร่วมกันถ่ายภาพกับแปลงนาและกระท่อมปลายนา จำลอง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 นำผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเด็กๆ

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการออกแบบบัตรเชิญคุณพ่อ คุณแม่มาชมนิทรรศการของเด็กๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินน้ำมันของมังกร สายน้ำ ปราน พอฟ้า ไม้และผิงผิง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นดินน้ำมันของข้าวป้อง วิน น้ำหอม ปุณ ไมค์และบุญ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสรุป ข้าวป้อง:ข้าวคือต้นหญ้าที่สุดในโลกมาจากประเทศจีน ข้าวเป็นอาหารของคนไทย มีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าข้าวมีสีม่วง มีสีแดง มีสีดำ

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสรุป จั๊ด:จั๊ดชอบเรียนเรื่องข้าว กินเยอะทำให้แข็งแรง ให้สารคาร์โบไฮเดรตกับเรา ได้รู้วิธีปลูกข้าว ได้รู้ว่าข้าวมีกี่ชนิด ได้รู้ว่าชาวนาใช้ควายไถนา
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 วาดภาพสรุป ผิงผิง:ข้าวเป็นอาหารหลับของคนไทย ข้าวมีหลายชนิด มีข้าวเหนียวข้าวเจ้า ข้าวกล้อง ข้าวญี่ปุ่น ข้าวมีวิตามิน บี 1 มีคาร์โบไฮเดรต ทำให้ร่างกายเติบโต
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 น้ำหอม:หนูได้วาดภาพโทษของข้าวแล้วข้าวเวลาที่เราอมข้าวนานๆ ก็จะทำให้เราฟันผุ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 มะลิ: คนกินข้าวเยอะเกินไปก็อ้วน ถ้ากินข้าวน้อยก็ผอม

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ปรานกำลังประดิษฐ์ชาวนาจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ขาวนาของปราน
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ไม้กำลังประดิษฐ์คันไถจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์คันไถของไม้

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 หมิงหมิงกำลังประดิษฐ์ควายจากเศษวัสดุ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 3 (สรุป)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์ควายของหมิงหมิงและมะลิ

BACK TO TOP