อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวจากหนังสือ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวจากคอมพิวเตอร์
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าวจากหนังสือ รูปภาพและผลืตภัณฑ์ จากข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำภาพ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประโยชน์จากข้าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ผิงผิง:ประโยชน์ของข้าวทำขนมได้ ทำยาได้ ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ ข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีสารค่ร์โบไฮเดรตมำให้ร่างกายแข็งแรงมีพลังงาน
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 จั๊ด: ข้าวมีประโยชน์ให้เรากินได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรงเติบโต
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 หมิงหมิง:คุณครูลองให้นักเรียนกอนข้าว มีข้าวไข่เจียว มีซูชิ มีข้าวปลาทู ข้าวทำได้หลายอย่างมี แป้ง สบู่
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ฮั่น:ข้าวเอาไปทำอาหารได้ข้าวมันทำแป้งได้ ข้าวเอาไปทำยาและข้าวทำโดนัทได้

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่ภาพกับคำเกี่ยวกับประโยชน์ของข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ฝึกเขียนคำศีพท์ประกอบคำเกี่ยวกับข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆนำดอกไม้มาร่วมพูดคุยถึงพืชให้สีจากธรรมชาติ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 นำดอกไม้มาแยกกลุ่มว่าพืชใดบ้างที่ให้สีเหมือนกัน

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนี้เลือกขมิ้นมาทดลองด้วยวิธีต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนี้เลือกใบเตยมาทดลองด้วยวิธีต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนี้เลือกดอกอัญชัญ เมื่อได้สีออกมานำไปผสมกับข้าว สังเกตสีที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนี้เลือกกระเจี๊ยบมาทดลองต้ม

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 กลุ่มนี้เลือกดอกกุหลาบมาทดลองด้วยวิธีต่างๆ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมสำรวจเมล็ดข้าวสีต่างๆว่าพืชที่ให้สีได้มาจากชนิดใด
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ปราน: ปรานได้ทำข้าวดอกอัญชันมันเป็นสีฟ้าและเอามาผสมกับเมล็ดข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 มะลิ:มะลิได้ทดลองสีธรรมชาติใช้ขมิ้นมาตำในครกมันกระเด็นเลยใช้ถุงกับไม้บล็อกทุบมันไม่กระเด็น

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 คุณแม่มาโต้ร่วมกิจกรรม พิซซ่าข้าว เด็กได้สำรวจเครื่องปรุง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ตอกไข่ผสมกับข้าวสุกและตักใส่ถาดหลุม
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 นำไปเข้าเตาอบ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 นำออกมาตกแต่งหน้าตาด้วยเครื่องปรุงตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกับคุณพ่อ คุณแม่มาโต้ที่มาร่วมกิจกรรม “พิซซ่าข้าว”เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ไปทัศนศึกษารงเรียนข้าวและชาวนา วืทยากรอธิบายถึงความเป็นอยู่ของวิถีชาวนา
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 วิทยากรนำคันไถมาให้เด็กดู พูดตุยถึงการใช้งานกับควาย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ขี่ควาย

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจวิถีชาวนาใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองเดินบนคันนา สังเกตระหว่างทางพบเห็นอะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองเพาะกล้าในถาดหลุม
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ทดลองดำนาในกระถาง

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ลงไปดำนาในสถานที่จริง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปกับวิทยากร ณศูนย์การเรียนรู้ (โรงเรียนข้าวและชาวนา) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 มาโต้: มาโต้ได้ไปขี่ควาย ชาวนาอธิบายว่าต้นข้าวปลูกยังไง มีไก่ เป็ด ต้นข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 นะโม:นะโมกับเพื่อนมาดำนาต้องจับเอาด้านที่เป็นรากขึ้นแล้วก็คว่ำลงในกระถาง ตอนนะโมดำนานะโมตัวเลอะ นะโมก็ล้างตัว

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 พอฟ้า :หนูได้ไปปลูกข้าวในแปลงนา ทุกคนตัวเลอะต้องไปอาบน้ำ ที่บ้านชาวนามีกองฟาง คอกควาย ไก่ เป็ด เพื่อนๆได้ขี่ควาย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ไม้: ไม้ได้ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนข้าวและชาวนาและไม้ได้ปลูกข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 วินและมาโต้กำลังช่วยกันทำแปลงนาข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (4)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์แปลงนาข้าวของวินและมาโต้

BACK TO TOP