อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง ข้าว ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 นำเมล็ดข้าวเปลือกไปแช่น้ำทิ้งค้างคืนไว้ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ในการปลูกข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้ทดลองปลูกข้าวลงในแปลงที่เตรียมไว้
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ เครื่องใช้ของชาวนา

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 สำรวจรวงข้าวของจริง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ทดลองการนวดข้าวโดยการใช้ไม้ฟาด
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กทดลองหุงข้าวมันปูและข้าวกล้องญี่ปุ่นเปรียบเทียบกัน
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ได้ทดลองเจียวไข่

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กรับประทานข้าวมันปูและข้าวกล้องญี่ปุ่นกับไข่เจียวและปลาทู
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เล่นบทบาทสมมติการไถนา
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ข้าวป้องและปรานนำขนมที่ทำจากข้าวมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 และร่วมชิมรสของขนมกันอย่างเอร็ดอร่อย

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 สำรวจรวงข้าว นับจำนวน เปรียบเทียบ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 วินนำแผ่นชาร์ตการปลูกข้าวมาเล่าให้เพื่อนฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 วิน:ชาวนากำลังไถนาอยู่ที่นาข้าว ตอนแรกให้ใส่ดินแล้วเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำเอาไว้และเอาไปปลูก
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 จิง:การปลูกข้าวต้องเตรียมดินและข้าวเปลือกเอาแช่น้ำและเอาไปปลูกในดิน

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เอวา:เอวาเคยเห็นชาวนาปลูกข้าวที่หัวหิน เอวาเห็นชาวนาเดินถอยหลังแล้วเอวาเอาต้นข้าวลงดิน
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 มัลดินี:ปลูกข้าวต้องเตรียมดินและเตรียมเมล็ดลงไปหว่านในดินแล้วมันจะโตขึ้น
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 คุณกานต์ ไตรทอง อาชีพชาวนามาให้ความรู้กับเด็กๆในเรื่องการปลูกข้าวและการดูแล
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจต้นข้าวอย่างใกล้ชิดและร่วมถามคำถาม

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กได้เลือกหยิบเมล็ดข้าวมาแกะเปลือกและลองชิม
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับวิทยากรและคุณแม่ของมะลิ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 มาโต้:ครูกานต์สอนว่าแมลงอะไรมากินต้นข้าว มีหอยเชอรี่ หนูนา หนอนกระตู้ หนูนา แมลงปอบ้าน แมลงวันก้นขน แมงมุม สุนัขป่า เพลี้ยไฟ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ไมค์:วันนี้ชาวนามาสอนเรื่องข้าว ศัตรูของข้าวมีผีเสื้อกลางคืน

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 จั๊ด : จั๊ดเห็นต้นข้าวมันสูงมาก ใบของต้นข้าวมันบาดได้ ต้นข้าวออกเป็นสีขาว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 พอฟ้า :ฉันวาดภาพที่มีชาวนามาสอนเรื่องข้าวมะลิด้วย มีสองประเภท มีข้าวไวแสงและมีข้าวไม่ไวแสง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมเรียงลำดับการปลูกข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เล่นเกมจับคู่ภาพกับคำที่เกี่ยวกับข้าว

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานสร้างภาพด้วยข้าวเปลือก มะลิ :รถ ไมค์ : รถแข่ง มาโต้ :ช้าง ปุณ: ควาย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานสร้างภาพด้วยข้าวเปลือก หมิง:หุ่นไล่กา พอฟ้า:รองเท้าชาวนา บุญ : ต้นข้าว ปราน: เคียวเกี่ยวข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นดินน้ำมัน ผิงผิง:ทำชาวนาและชาวนากำลังใช้เคียวเกี่ยวข้าว
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 ผลงานปั้นดินน้ำมัน มังกร: มังกรไปที่นามีชาวนา

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 คุณชนิศา คุณแม่น้องวินร่วมกิจกรรมนำข้อมูลของข้าวไทยและข้าวญี่ปุ่นมาอธิบายให้เด็กๆฟัง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้มาสำรวจ จับสัมผัสบอกความแตกต่างของข้าวไทยและข้าวญี่ปุ่นและส่วนประกอบของการทำอาหาร “ซูชิ”
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ตวงข้าวใส่หม้อ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ล้างทำความสะอาดข้าวก่อนนำไปหุง

Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 นำเข้าหุงสุกมาทำเป็นข้าวผัดปลาแซลมอนสำหรับทำซูชิ
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้ตักข้าวและจัดวางส่วนประกอบว่าต้องการใส่อะไรบ้าง
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 นำมาม้วนด้วยไม้ไผ่ที่เป็นอุปกรณ์ในการทำซูชิและนำมาตัดนับจำนวนชิ้น ร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย
Project Approach เรื่อง ข้าว   ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ระยะที่ 2 สืบค้น (3)  ปีการศึกษา 2560 เด็กร่วมถ่ายรูปกับผู้ปกครองวิน จั๊ด พอฟ้าและข้าวป้องที่มาร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2560

BACK TO TOP