อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 นะโมกำลังอธิบายให้คุณพ่อ คุณแม่ฟังในการเลือกหัวข้อในการเรียนรู้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 บุญพูดคุยถึงหมวกที่ชาวนาใช้ที่เรียกว่า งอบให้คุณพ่อ คุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 มังกรให้คุณพ่อ คุณแม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากข้าว
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ผิงผิงกำลังชี้ผลงานการวาดภาพให้คุณแม่ดูและถ่ายภาพ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 น้ำหอมอธิบายขั้นตอนของการย้อมสีข้าวให้คุณพ่อ และพี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ไมค์ได้ร้องเพลงข้าวให้คุณแม่และพี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 พอฟ้ากำลังฝัดข้าวเอาเศษเปลือกข้าวออก
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ฮั่นกำลังอธิบายถึงผลงานที่ได้ทำในระยะประสบการณ์เดิม

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ปรานนำนิทานที่แต่งด้วยตนเองและวาดภาพประกอบให้คุณพ่อ คุณแม่และพี่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 มะลิกำลังอธิบายถึงลักษณะของข้าวต่างๆและชนิดของข้าวให้คุณย่า คุณพ่อและคุณแม่ฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ไม้อธิบายการกะเทาะข้าวเปลือกด้วยการตำ ทุบและแกะให้คุณย่าและคุณพ่อฟัง
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ข้าวป้องกำลังทดลองฝัดข้าวให้คุณแม่ดูและบันทึกรูปภาพไว้

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 จิงถ่ายรูปกับคุณแม่ที่มาชมนิทรรศการ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 จั๊ดกำลังทดลองฟาดข้าวให้เมล็ดข้าวเปลือกหลุดออกจากรวงให้คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 มาโต้อธิบายถึงผลิตภัณฑ์จากข้าวและเป็นขนมที่เคยรับประทาน เช่นข้าวตัง ข้าวแต๋น
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 หมิงหมิงพาคุณพ่อไปดูผลงานการติดปะภาพด้วยเมล็ดข้าว สีต่างๆ

ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 ปุณกำลังทดลองใช้ไม้นำมาทำเป็นไม้ฟาดข้าวเปลือกให้หลุดออกจากรวงให้คุณแม่และพี่ดู
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 เอวาถ่ายภาพกับคุณป้า คุณแม่และพี่ๆที่มาชมนิทรรศการ
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 วินเล่าวิธีการทำของที่ระลึกให้คุณพ่อ คุณแม่ฟังและ แจกของที่ระลึกให้
ผู้ปกครองเยี่ยมชมนิทรรศการ Project Approach เรื่องข้าว ชั้น อนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2560 คุณแม่สายน้ำกำลังเขียนแสดงความคิดเห็นในสมุดเยี่ยมชมและสายน้ำอ่านข้อความที่คุณแม่เขียนให้ฟัง

BACK TO TOP