อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สำรวจและวาดภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์เพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 วาดภาพโทรทัศน์ในอนาคตด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เลือกทำเกมการศึกษาด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่เป็นจานรับสัญญาณของโ ทรทัศน์ระบบอนาล็อก โดยไนซได้นำมาจากบ้าน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 แต่งนิทานต่อจากสัปดาห์ก่อนและเล่าเรื่อง ด้วยตนเองตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันทำของที่ระลึกให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมในการแสดงนิทรรศการ โชว์ผลงานของตัวเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เฟรชชี่จัดวางรูปแบบโทรทัศน์ดิจิตอล ด้วยไม้ไอติมสีต่างๆ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางรูปแบบโทรทัศน์ดิจิตอล ด้วยไม้ไอติมสีต่างๆของเฟรชชี่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 โอโซนและมินนี่ช่วยกันสรุปหัวข้อที่เรียนรู้มา
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกช่วยกันทำเปเปอร์มาเช่รูปจานรับสัญญาณโดยเลือกใช้ฝาครอบของพัดลมเป็นแม่พิมพ์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เมื่อทิ้งไว้สองวันนำมาลงสีเพิ่มเติม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 นำกลับไปตากทิ้งไว้อีกครั้ง

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 อีกกลุ่มระบายสีกล่องใบใหญ่เพื่อนำไปจำลองเป็นโทรทัศน์ของกลุ่ม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 นำมาออกแบบและหาวิธีจำลองโทรทัศน์ตามแบบที่ต้องการ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆบอกวิธีทำโดยให้คุณครูช่วยตัดเจาะด้วยมีดและกรรไกร
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆคิดหาวิธียึด ติด ต่อ ด้วยตนเอง โดยเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น เทปใสม้วนเล็กและม้วนใหญ่ เทปกาวน้ำตาล เป็นต้น

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ช่วยกันแก้ปัญหาเมื่อต้องการให้กล่องแข็งแรงมากขึ้น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มในการตัดเพื่อความสะดวกในการใช้กาวเทปน้ำตาล
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ของกลุ่มตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานสำเร็จแล้วของกลุ่มโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆถ่ายรูปร่วมกับผลงานโทรทัศน์ระบบอนาล็อก ของกลุ่มตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานสำเร็จแล้วของกลุ่มโทรทัศน์ระบบอนาล็อก
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ทำงานเปเปอร์มาเช่รูปจานรับสัญญาณ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 นำมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์ที่เลือกไว้เพื่อให้เป็นรูปของจานรับสัญญาณแบบระบบอนาล็อก

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 คุณพ่อมาสอนให้เด็กๆรู้ว่าระบบการทำงานของโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นอย่างไรโดยเปิดด้านหลังของโทรทัศน์ให้เด็กๆได้ดูอย่างใกล้ชิด
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สอนการทำงานของสีโทรทัศน์และการผสมสี ของการเกิดสีทั้งเจ็ดสี
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆได้สำรวจและซักถามตามความสนใจ ของแต่ละคน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างภายใน เช่นลำโพง จอภาพ ตัวยกสัญญาณ เป็นต้น

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สอนเรื่องการรับสัญญาณจากจานที่เป็นแบบอนาล็อก
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 เด็กๆให้ความสนใจและซักถามจับสัมผัสอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกัน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 สอนวิธีการติดตั้งโดยใช้ตัวเสียบและมีสายไฟขนาดยาว
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ร่วมกันถ่ายภาพหลังการสำรวจและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของโทรทัศน์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพและต่อเติมด้วยไม้จิ้มฟันสี ภูมิ : โทรทัศน์ระบบดิจิตอลรุ่นจอแบน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพจานรับสัญญาณด้วยสีไม้ มังกร : จานรับสัญญาณรูปวงกลม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพอุปกรณ์รับสัญญาณ ปัถย์ : กล่องรับสัญญาณเพื่อให้ภาพชัดขึ้น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพข้อดีของโทรทัศน์ ช้างเบิ้ม : โทรทัศน์อยู่บนรถเป็นเล็กเล็ก เวลาไปไหนก็ดูได้

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ในอนาคต โอโซน : ในอนาคตโทรทัศน์เปิดเรื่องโดเรม่อนเพราะคุณแม่ชอบ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ในอนาคต เฟรชชี่ : โทรทัศน์ในอนาคตของเฟรชชี่
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ในอนาคต ไดมอนด์ : ในอนาคตโทรทัศน์เป็นหุ่นยนต์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ในอนาคต ริว : โทรทัศน์มีที่ถืออันใหญ่อยู่ด้านบน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ของฉัน ไนซ : เรามีโทรทัศน์อนาล็อกกับดิจิตอล
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพทัศนศึกษาช่อง 9 กะทิ : ได้ไปช่องเก้า=9 ได้ไปดูรายการและได้ฟังวิทยากรเล่าเรื่องด้วย และออกไปพูดในโทรทัศน์กับเพื่อน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 3 (สรุป) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพโทรทัศน์ที่ฉันชอบ เซ็น : ฉันชอบโทรทัศน์ 3 มิติ

BACK TO TOP