อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆลงชื่อเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 และร่วมกันสรุปหัวข้อเรื่องที่อยากเรียนรู้
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 แผ่นกราฟสรุปเรื่องที่เด็กๆอยากเรียน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆออกมาเล่าประสบการณ์เดิมที่รู้เกี่ยวกับทีวี

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพและติดปะต่อเติมทีวีของฉันด้วยสีเทียน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีน้ำและผสมสีที่ต้องการด้วยตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมภาษาไทยหาคำจากพยัญชนะต้นจาก ท.ทหาร
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการหาคำจากพยัญชนะต้นท.หาร ของมายด์ กะทิ ปัถย์และโอโซน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมประดิษฐ์จอทีวีของฉันด้วยเศษวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ตกแต่งต่อเติมจอทีวีตามใจชอบและแต่มีเรื่องราวในภาพตามต้องการ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 จัดวางรูปแบบจอทีวีด้วยฝาขวดพลาสสติกโดยนับจำนวนตามที่ต้องการ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 จัดวางรูปแบบจอทีวีของตนเองและตกแต่งต่อเติมตามใจชอบ

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางฝาขวดพลาสติกเป็นรูปทีวีของปัถย์ : ทีวีมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์โลกใต้น้ำลึก
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางฝาขวดพลาสติกเป็นรูปทีวีของไนซ : หนูมีทีวีเป็นสี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางฝาขวดพลาสติกเป็นรูปทีวีของโปรด : กำลังมีการ์ตูนในวันเสาร์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางฝาขวดพลาสติกเป็นรูปทีวีของริว : ทีวีช่อง448กำลังมีรายการหนังฝรั่งเรื่องซุปเปอร์แมน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางฝาขวดพลาสติกเป็นรูปทีวีของเซ็น : ทีวีช่อง89มีกีฬาฟุตบอลแข่งกัน
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 เด็กๆเล่นเรียงเกม alphabets และหัดอ่านผสมคำ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 เล่นจัดวางรูปทรงเป็นภาพต่างๆบนจอทีวี
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางรูปทรงเป็นภาพบนจอทีวีของมิคและมายด์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการจัดวางรูปทรงเป็นภาพบนจอทีวีของกะทิ และเนเน่
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปทีวีตามต้องการ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นจอทีวีของฉัน..ของภูมิ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นจอทีวีของฉัน..ของเน็น

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นจอทีวีของฉัน..ของเซ็น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการปั้นจอทีวีของฉัน..ของไดมอนด์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จอทีวีด้วยวัสดุต่างๆของอันปัน : ทีวีจอแบนมีหลายช่อง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 ผลงานการประดิษฐ์จอทีวีด้วยวัสดุต่างๆของมังกร : ทีวีช่อง3มีข่าวของในหลวงรัชกาลที่ 9

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ เน็น : ทีวีมีหลายช่อง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ มังกร : คนเปิดทีวีที่ปุ่มจะมีภาพให้เห็น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ มิค : โทรทัศน์เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ ไดมอนด์ : ทีวีมีภาพของการ์ตูน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ อันปัน : สิงโตอยู่ในโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ ช้างเบิ้ม : ในบ้านของช้างเบิ้มมีทีวีวางอยู่บนโต๊ะ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ ปัถย์ : ทีวีใช้ไฟฟ้าให้มันฉายภาพได้
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ โอโซน : ที่หลังคามีจานดาวเทียม

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ ภูมิ : ที่บ้านของหนูมีโทรทัศน์สี่เหลี่ยม
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ เนเน่ : คนใช้รีโมทกดทีวี แล้วก็ดูทีวี
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ โปรด : บ้านของหนูมีโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ กะทิ : ที่บ้านหนูมีจานดาวเทียมรับสัญญาณโทรทัศน์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ มายด์ : ทีวีเวลาเปิดต้องเสียบปลั๊กไฟ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์ ระยะที่ 1 ประสบการณ์เดิม ชั้นอนุบาล 3/1 ปีการศึกษา 2560 วาดภาพทีวีของฉันด้วยสีไม้ ไนซ : ที่บ้านของหนูมีโทรทัศน์สี่เหลี่ยม

BACK TO TOP