อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมฝึกสมาธิโดยมีกลุ่มเพื่อนนำร้องเพลงดั่งดอกไม้บานและให้เพื่อนๆทำตามท่าทางที่กำหนด
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 เล่นการตีอุปกรณ์ตนตรีเช่น เขย่าลูกกระพรวน แทมมูรีน ตีกลองโดยใช้มือและเปลี่ยนใช้ไม้ฟังเสียงที่แตกต่าง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ทดลองเล่นฟังเสียงโดยใช้แกนกระดาษขนาดใหญ่และสลับกันพูดและฟังเสียง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 เพิ่มอุปกรณ์ในการใช้ฟังเป็นท่อพีวีซีเปรียบเทียบเสียงที่แตกต่างกันกับแกนกระดาษขนาดใหญ่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ริวเล่าเรื่องเพิ่มเติมจากข้อมูลที่มีในห้องเรียน เรื่องการรับส่งสัญญาณของโทรทัศน์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มเลือกแต่งนิทานเป็นของตนเองตามใจชอบ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ภูมิประดิษฐ์เสารับสัญญาณโทรทัศน์ด้วยพลาสติกสร้างสรรค์
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตกแต่งใบหน้าหุ่นกระบอกด้วยสีเมจิก สีเทียน สีชอล์กน้ำมันเพื่อนำมาเล่นในรายการโทรทัศน์ของตนเอง

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 โอโซนประดิษฐ์โทรทัศน์ระบบอนาลอกด้วยวัสดุต่างๆ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ผลงานติดปะวาดภาพต่อเติม มายด์ : หุ่นยนต์โทรทัศน์ในอนาคต
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพการรับส่งสัญญาณ มังกร : จานดาวเทียมส่งสัญญาณไปทั่วโลก
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพการรับส่งสัญญาณ ไนซ : เสาอากาศเป็นแบบก้างปลา

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพการรับส่งสัญญาณ ช้างเบิ้ม : เสาส่งสัญญาณ ส่งคลื่นเสียงและภาพ
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (4) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการสร้างภาพการรับส่งสัญญาณ โบอิ้ง : โทรทัศน์รับสัญญาณจากเสาอากาศ

BACK TO TOP