อนุบาล กุ๊กไก่ กรุงเทพ

ภาพรวมของ โรงเรียน อนุบาล กุ๊กไก่

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 สำรวจและพูดถึงส่วนประกอบภายนอกของโทรทัศน์ ที่เป็นรุ่นอนาล็อกและรุ่นดิจิตอลในปัจจุบันโดยได้ไนซได้นำมาทั้งสองเครื่อง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 พูดคุยเปรียบเทียบระหว่างประเภทของโทรทัศน์ ที่เป็นรุ่นอนาล็อกและรุ่นดิจิตอลในปัจจุบัน โดยไนซได้นำมาทั้งสองเครื่อง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 สำรวจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยครูได้นำมาให้เด็กๆได้สืบค้นด้วยตนเองพูดคุยเปรียบเทียบสิ่งที่ได้สัมผัส
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ทดลองเสียบสายให้เข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้คู่กัน

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 เปลี่ยนกลุ่มกันออกมาทดลองพูดคุยในสิ่งที่ได้ทดลอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 เลือกปั้นดินน้ำมันให้เป็นอุกรณ์ที่ใช้คู่กับโทรทัศน์ เช่น สายไฟและรีโมทเป็นต้น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 สำรวจสืบค้นโทรทัศน์ประเภทที่แตกต่างกันบอกเล่าสิ่งที่พบเจอ บอกตำแหน่ง ทิศทาง ขนาด และวัสดุสิ่งที่ใช้ในการทำได้
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ทดลองนำกล่องกระดาษมาพับและประกอบให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเปรียบเทียบกับจอภาพของโทรทัศน์

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 สำรวจโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามห้องต่างๆภายในโรงเรียน ใช้อุปกรณ์ในการวัดดูขนาดและจดบันทึก
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 บางคนใช้กล้องดิจิตอลถ่ายบันทึกภาพโทรทัศน์ด้วยตนเอง และเพื่อนๆบันทึกข้อมูลที่พบเจอเช่น สี ยี่ห้อ และตัวเลขกับสัญลักษณ์ที่บนรีโมท เป็นต้น
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 สำรวจโทรทัศน์ที่ออฟฟิศครูแมวสังเกตความแตกต่างของขนาดกับโทรทัศน์ที่ห้องของตนเอง
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการวาดภาพความแตกต่างของโทรทัศน์ 2 เครื่อง มายด์ : โทรทัศน์เครื่องสีเทามียี่ห้อ PANASONIC

Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะต่อเติมภาพด้วยไม้จิ้มฟันสี มังกร : ห้องประดิษฐ์โทรทัศน์มีอุปกรณ์ไฟฟ้า
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะต่อเติมภาพด้วยไม้จิ้มฟันสี ปัถย์ : หลอดภาพที่มีสีทำให้เห็นภาพได้
Project Approach เรื่อง โทรทัศน์(ทีวี) ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ระยะที่ 2 (3) ปีการศึกษา 2560 ผลงานการติดปะต่อเติมภาพด้วยไม้จิ้มฟันสี มิค : แม่สีของโทรทัศน์มี 3 สี เช่น แดง ฟ้า เขียว

BACK TO TOP